Home

Nieuws 34 reactieslaatste update:10 okt 2019

Provincies nemen meer latente ruimte in

De vergunningverlening komt vanaf 11 oktober weer op gang. Dat hebben de provincies, verenigd in het IPO, bekendgemaakt. De meeste boeren kunnen echter voorlopig nog niet vooruit.

Het verplichte programma Aerius is voor de meeste projecten, met name die in de intensieve veehouderij, nog niet beschikbaar en voor extern salderen moet nog een spoedwet komen. Daarin wordt geregeld dat bij extern salderen (ammoniakrechten overdoen aan een ander) de dier- en fosfaatrechten ingenomen worden, zoals minister Schouten vorige week aankondigde.

Wel hebben de provincies alvast slecht nieuws over het salderen. Zij definiëren de zogeheten latente ruimte die vervalt bij salderen anders dan minister Schouten deed in haar brief over het stikstofbeleid van 4 oktober. Daar ging het nog alleen over het verschil tussen de vergunning en de gerealiseerde capaciteit. De provincies voegen daar een element aan toe: ook het verschil tussen gerealiseerde en niet gebruikte capaciteit zien zij als latente ruimte die komt te vervallen. Bij extern salderen vervalt die ruimte sowieso, bij intern salderen (aanpassen vergunning) in principe niet, en vervalt alleen de zogeheten onbenutte ruimte, het verschil tussen vergunning en gebouwde stalruimte. Maar door kleine lettertjes in de beleidsregels komt het er toch op neer dat alle extra stikstofruimte in de vergunning boven het aantal dier- of fosfaatrechten op 8 oktober 2019 komt te vervallen.

Latente ruimte verdwijnt alleen bij sladeren

Bij intern salderen is een uitzondering benoemd voor rundvee in verband met de invoering van de fosfaatrechten. Bij het bepalen van de feitelijk gerealiseerde capaciteit gelden de fosfaatrechten plus het rundvee dat men door invoering van de fosfaatrechten niet meer kon houden op 1 januari 2018 bij de invoering van de fosfaatrechten. Die datum noemt provincie Gelderland. In de stukken van het IPO is sprake van 1 maart 2017, maar dat moet haast wel een vergissing zijn. Overigens besteden de stukken geen aandacht aan het verschil tussen aantal fosfaatrechten en aantal dieren.

Let wel, latente ruimte vervalt alleen als je gaat salderen (intern of extern). Wie ‘gewoon’ zijn veestapel uitbreidt binnen de vergunning, heeft hier niet mee te maken.

Het op gang brengen van de vergunningsverlening is dan ook een belangrijke eerste stap

Intern salderen heeft als uitgangspunt dat er geen toename is van stikstofdepositie. Vermindering is niet verplicht, aldus het IPO, omdat hier rekening moet worden gehouden met bestaande (vergunde) rechten.

Bij extern salderen moet de stikstofdepositie wel omlaag. Dat kan ook, aldus het IPO, omdat er geen sprake is van bestaande rechten. Het is als het ware het overhevelen van stikstofruimte van de ene vergunning naar de andere. Het is overigens zeer de vraag of extern salderen tussen landbouwbedrijven wel interessant wordt, gezien de afroming, het vervallen van de dierrechten en het gebiedsgerichte beleid waarbinnen het moet vallen. Een echt vrije markt voor ammoniakrechten, vergelijkbaar met die voor fosfaatrechten, komt er zoals het zich laat aanzien niet.

Hervatting vergunningverlening begin van oplossing stikstofprobleem

Projecten die wel effect hebben op de natuur kunnen alleen als ze van groot maatschappelijk belang zijn en er geen alternatieven zijn. Hiervoor is er de zogeheten ADC-toets. De effecten moeten evengoed wel gecompenseerd worden. Binnen de landbouw is dit vrijwel nooit een optie.

De provincies zien in de hervatting van de vergunningverlening wel een begin van een oplossing van het stikstofprobleem. Peter Drenth, gedeputeerde van Gelderland, zegt namens de 12 provincies in een persbericht: “De samenleving staat nu stil. Het op gang brengen van de vergunningsverlening is dan ook een belangrijke eerste stap.”

Laatste reacties

 • john***

  volgens mij wordt er een vies spelletje gespeeld. Je hebt immers normaal gesproken tot en met 31 december om de rechten te verzamelen om je bedrijfsvoering te verantwoorden.

 • willemhof

  De datum was toch 4 oktober ?

 • T. Snetselaar

  Wat een gedrocht. 4 oktober om te bepalen hoeveel dierrechten er doorgehaald moeten worden voor externe salderen en 8 oktober om te bij interne saldering te bepalen hoeveel latente ruimte ingenomen kan worden.
  Minder vee is insteek van dit beleid. Links- of rechtsom.
  Landbouw is hiermee uitgespeeld qua ontwikkeling. Hoe kan CDA hier nog verantwoordelijkheid voor dragen???

 • kiepel

  Een heel vies spel.
  Stel je hebt 200+ koeien en moet van Brabant verplicht een nieuwe vloer leggen.
  Dan moet je nieuwe vergunning aanvragen. Op dat moment telt niet meer je feitelijke vergunning.
  Nee, dan telt het aantal fosfaatrechten wat je op 4 oktober had (of 9 oktober provincie besluit).
  De niet benutte vergunningsruimte is weg!

 • deB.


  Het is zo'n verschrikkelijke achterbakse manier....Zo ga je niet met mensen om NIEMAND

 • john***

  ik zie in de beleidsregels niets staan van de referentiedatum bij intern salderen. het zal er wel op neer komen dat als je je vergunning vol hebt je ook moet zorgen voor de bijbehorende dierrechten als je een vervolg stap aanvraagt d.m.v. intern salderen.

 • Flepke

  Bah Bah smerige politiek

 • Ze doen wel alle moeite om te zorgen dat het volgende week druk word.

 • draaier

  @John, bij intern salderen geldt de gerealiseerde stalcapaciteit en geen referentiedatum voor dieren

 • Mbmb

  Ik zie het somber in voor ons allemaal. Als je door wilt boeren heb je er een lading problemen bij en hebben we het niet over de kosten. Uitroken, niet meer en niet minder, en dat zullen we over een jaar of 5 tot 10 wel merken. Zal het echt zover komen dat de gezinsbedrijven niet meer kunnen overleven en de voedselproductie in handen komt van multinationals en investerende Chinezen? Genoeg reden om de barricades te beklimmen en alles aan te vechten wat er aan te vechten valt. Ben ook niet optimistisch over het zogenaamde 'helpen bij stoppen'. Wat valt er immers te verwachten van overheden die alles uit de kast trekken om ons het leven moeilijk te maken.

 • john***

  Ja klopt.is door de redacteur niet goed uitgelegd.

 • kleine boer

  En wat doen ze met Schiphol?

 • deB.


  Met deze kostprijs, en al de verhogingen die gaan komen, door regelgeving! Is het een doodlopende weg, ik zeg het al jaren, maar nu gaan de lampjes branden.

  Kijk naar de cijfers van accountantskantoren..De rek is compleet uit, of beter het kost geld om melk te produceren!

 • Wij hebben 1 oktober duidelijk niet genoeg indruk gemaakt.

 • deB.

  Met deze kostprijs, en al de verhogingen die gaan komen, door regelgeving! Is het een doodlopende weg, ik zeg het al jaren, maar nu gaan de lampjes branden.

  Kijk naar de cijfers van accountantskantoren..De rek is compleet uit, of beter het kost geld om melk te produceren!

  En Schiphol, die mag 100000 vluchten illegaal op stal hebben... vals rot land

 • Als protest bijvoorbeeld gelijk de ozb vd gemeente terugboeken als die er automatisch afgaat tenminste.Kleine dingen die wel een gevolg kunnen hebben .

 • Henk.visscher

  we eisten duidelijkheid het veranderd met de dag

 • koestal

  De belangen van boeren worden te pas en te onpas gemanipuleerd,hij staat machteloos,dat weten de milieufreaks en ambtenaren.Demonstreren is broodnodig anders wordt je geruisloos de nek om gedraaid.

 • fietskip

  als de provincies dit echt willen staat hun echt nog wel wat te wachten denk ik.
  DIT PIKKEN WE TOCH NIET!!!
  Als ze denken dat ze van de boeren zomaar kunnen stelen hebben ze het toch echt wel mis.

 • kleine boer

  Word nog wat als vogelaar met voor ons gunstige waarden komt....

 • Rienk Slings

  De ADC toets wordt hier wel heel optimistisch beschreven: "groot maatschappelijk belang". De juiste formulering is: "Dwingende reden van groot openbaar belang". Dat klinkt wel wat strenger in mijn oren.

 • Peerke1

  Kijk naar hoe is omgegaan met de nertsenhouderij. De rest zal op deze manier hetzelfde lot ondergaan tot er geen boer meer over blijft. Hoe kun je er toch nog trots op zijn een Nederlander te zijn. Denk daar maar eens over na.

 • nvanrooij1

  Bij intern salderen geldt volgens de minister de gerealiseerde vergunde stalcapaciteit en bij de provincies de fosfaatrechten per 8 oktober 2019 met een escape naar de dieraantallen per 1 maart 2017 in Noord Brabant. Dus Brabant gaat aantallen korten met hun Brabantse beleid. Hoezo terugverdienmogelijkheid van de te verrichten investeringen. Hoeven we de roosters waar toch geen koeien meer op gehouden kunnen worden dan ook niet aan te passen.Corrupt beleid. Bij vergunde situaties afpakken maar bij de industrie en Schiphol gelden geen eisen

 • Gat

  Zo wordt warm saneren een goedkope oplossing voor de overheid.
  Neem van mij aan er wordt smerig spel gespeeld. De uitstoot zit bij de industrie en schiphol. Remkes wil vlug handelen, tuurlijk hij weet dat de beerput dicht moet blijven tot de laatste boer opgeruimd is.
  Eenmaal weg komen ze niet terug en kan de industrie zonder kosten doorgaan. In brabant met zen allen niks aanvragen en dat ze het uitzoeken. Moet ik ruimte weg geven plus investeren in dure beton om eindhoven airport te kunnen laten vliegen? Hun zijn zot!

 • bankivahoen

  Wat een verschrikkelijk vieze manier hoe de overheden met hun hardwerkende onderdanen omgaan , ik wist niet dat er mensen zijn die zo slecht zijn voor hun medeburgers. In tijden van oorlog kun je zoiets verwachten maar in deze tijd en dat in Nederland! Waar doen we het nog voor? Wel kapot werken dag en nacht om voor iedereen bijna gratis het allerbeste voedsel ter wereld te produceren , wie heeft er nog zin in?

 • koestal

  Afbraak van de democratische rechtsstaat,selectieve betutteling.

 • deB.

  er hebben er niet zo heel veel zin meer in...absurd lage opbrengst prijzen, dag en nacht in de weer voor alles en iedereen. En als dank, een bak gezeik en stront over je heen wat de boventoon gaat voeren. Dan is het snel over met trots op, en passie voor, en al niet meer van dat gezever, wat je van de periferie hoort... het is nogmaals een TRIEST beroep....geworden

  En degene die me altijd verweten van, daar heb je hem weer, zijn nu stil.
  Want we zagen het komen, al tijden, en nu is het TE LAAT

 • kleine boer

  DeB de meeste worden moe van je herhaling x op x op x....en zijn daarom stil

 • kraats

  Boeren zijn de Koerden van Nederland ...

 • 306lsa

  <>
  Het verschil met Duitsland is ......... in verhouding met Nederland
  Plus reactie van CDA
  En Tjeerd de Groot is zo moeilijk te snappen want nu haalt hij op eens astma er bij??

 • Het is allemaal een vooropgezet plan , om de boeren met list en bedrog het land uit te krijgen en de zittende partijen in het kabinet werken er net zo hard aan mee.Gisteren een berichtje op GeenStijl , waar het CLO een van de bronnen is, een overheidsinstantie.<>

 • Johan Oppewal

  Bericht van het IPO, donderdagmiddag: de 'peildatum' die provincie Gelderland noemt voor de melkveestapel van een bedrijf is niet juist. Het moet zijn 1 maart 2017 en niet 1 januari 2018.

 • nvanrooij1

  Ik volg het landbouwdebat over de begroting van LNV. Ik heb de minister daar net horen zeggen dat de gerealiseerde vergunde stalcapaciteit bepalend is en niet het aantal dieren in die stal op welke datum ook. Dit is volgens de minister ook zo met de provincies afgesproken. Morgen vergadert de provincie Brabant om de andere regel in te voeren met peildatum vee op 1 maart 2017. Ik ben benieuwd maar er zit totaal geen regie op het verhaal. De chaos en onduidelijkheid wordt steeds groter . Morgen op naar den Bosch.

 • vandenbrandcv1

  306lsa, de groot noemt er astma bij, zal hij bedoelen dat stadsmensen daar het meest last van hebben, immers in de steden, randstad en rurhgebied hebben volgens kaarten de hoogste roodgekleurde concentraties stikstof. wat ester ouwehand betreft, met haar poten brekende meesjes( ik moet eerst nog zien dan geloven). buiten de natuurgebieden zit genoeg kalk in voedsel dat ze daar kunnen gaan eten . natuurgebieden zijn niet zo groot dat ze er in verdwalen en als een dier iets tekort heeft, het ook gaat halen waar wel het kalkgehalte hoger is in de voedselketen, de natuur regelt het zelf.

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.