Home

Nieuws 4 reacties

Onzekerheid Brabantse boeren over stikstofaanpak

Onduidelijkheid blijft groot over hoe provincie Noord-Brabant omgaat met de stikstofproblematiek.

Hoe verhoudt het provinciale beleid zich met het landelijke beleid? Ook na een dag lang vergaderen in het provinciehuis door Provinciale Staten weten boeren in Brabant nog niet wat het stikstofadvies van de Commissie Remkes voor hen in de praktijk gaat betekenen.

Plannen provincies

Tijdens het debat liet verantwoordelijk milieugedeputeerde Rik Grashoff weten dat het eigen beleid van de provincie voor het verduurzamen van de landbouw dat in 2017 is ingezet, waarschijnlijk wringt met het de aanpak die de provincies gezamenlijk voorstaan om de stikstofuitstoot te doen dalen. In die plannen gaan de provincies nog verder dan minister Schouten en willen ze ook de niet gebruikte capaciteit van de stal bij het salderen buiten beschouwing laten. Iets waar Grashoff overigens helemaal achter staat, omdat volgens hem anders de doelen niet gehaald worden.

We hadden destijds het gelijk aan onze kant

Grashoff: “Het is een gevoelig en lastig onderwerp. We hadden in Nederland veel eerder moeten anticiperen op de stijgende stikstofuitstoot, dat is niet gebeurd. Daar plukken we nu de wrange vruchten van.” Grashoff zegt begrip te hebben voor de roep uit de landbouwsector eindelijk eens duidelijkheid te krijgen voor langere termijn. Maar hij kan de boeren die nu nog niet bieden. “Door in 2017 in te zetten op verduurzaming waren we onze tijd vooruit, dat blijkt. Nu geldt voor ons echter de wet van de remmende voorsprong. We kunnen concluderen: we hadden destijds het gelijk aan onze kant. Ons college is trots op de huidige beleidslijn.”

Lees verder onder de foto.

Tientallen trekkers van protesterende boeren stonden vrijdag opgesteld voor het Brabantse provinciehuis. - Foto: ANP
Tientallen trekkers van protesterende boeren stonden vrijdag opgesteld voor het Brabantse provinciehuis. - Foto: ANP

Warme sanering varkenshouderij

Naast de provinciale stikstofplannen zorgt ook de nieuwe subsidieregeling voor de warme sanering van de varkenshouderij, die in november opengesteld wordt, voor extra onoverzichtelijkheid in de veehouderij, aldus Grashoff. Ondanks dat het college erkent dat de data in het Brabantse stallenbeleid op gespannen voet kunnen staan met de nieuwe, landelijke stikstofaanpak, is het niet van plan om de gestelde termijnen los te laten. De provinciebestuurders houden vast aan het in 2017 ingezette eigen beleid: voor 1 april 2020 moeten veehouders vergunningen hebben ingediend om vervolgens voor 1 januari 2022 aan de strenge staleisen te voldoen. Wel wil de milieugedeputeerde zoveel mogelijke flexibiliteit in het systeem brengen, maar hoe die er uitziet kon hij niet zeggen.

Luchtwasser

Grashoff: “We moeten natuurlijk voorkomen dat we een veehouder eerst een luchtwasser laten plaatsen om te voldoen aan de uitstooteisen en vervolgens een paar maanden later een bezoek brengen om te praten over een uitkoop vanwege de ligging van het bedrijf bij een Natura 2000-gebied. Dat zou erg pijnlijk zijn en beide partijen – veehouder én overheid. Bovendien zou ons dat onnodig op kosten jagen.”

De motie van Christen Unie/SGP-voorman Hermen Vreugdenhil om de deadline aan de nieuwe eisen voor de stallen van Brabantse veehouders op te schuiven, min of meer de aanleiding om voor deze extra Statenvergadering, haalde het niet. Nogmaals, zoals het nu is moeten boeren voor 1 april 2020 hun aanvragen voor nieuwe vergunningen indienen en moeten de stallen voor 1 januari 2022 aangepast zijn.

Het stikstofakkoord is van tafel

Provincie Friesland

Op het terugtrekken van Friesland uit het provinciale stikstofakkoord wilde gedeputeerde Rik Grashoff niet inhoudelijk ingaan. Gedeputeerde Staten in Friesland besloot daartoe na protesten van boeren in de Leeuwarder binnenstad. Grashoff: “Het is spijtig dat Friesland dat heeft gedaan.” Ook over wat dit betekent voor het stikstofakkoord van de provincies wilde hij niets zeggen. Voor Statenlid Hermen Vreugdenhil is dat wel duidelijk. “Dat betekent dat het stikstofakkoord van tafel is. Het was een gezamenlijk akkoord, dat nu niet meer onderschreven wordt door alle partijen.”

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • HeinCarien

  Rik Grashoff weet t mooi te vertellen. Als ie nou meteen een stikstofprijs gaat noemen dan kan iedereen voor zichzelf alvast gaan rekenen of ie een vergunning aan gaat vragen of niet. Ik ben er zeker van als ie dat doet dat iedereen geen achterkant van een sigarendoosje nodig heeft om te berekenen of wel of niet stikstof gaat verkopen. Nee Rik, voorlopig koop jij nog geen pond stikstof.

 • bankivahoen

  Ook interessant is wat ze gaan doen met de afstandscirkels rondom de natura 2000 gebieden. Er word 1-3 en 5 km afstanden genoemd. Ik zie het nog gebeuren dat men dus diverse prijzen voor nh3 gaat hanteren naargelang men verder of dichterbij zo'n gebied zit. Maar het zou de politiek sieren als men zsm met bedragen komt zodat elke stopper weet waaraan hij toe is bij vrijwillig staken.

 • farmerbn

  Het zal weer op z'n Nederlands gaan. Het mag niks mogen kosten. De overheden zullen met kraaltjes en spiegeltjes willen betalen en na één jaar de helft weer afpakken via de belastingen.

 • farmerbn

  Bij ASML hoor je nooit over kringloop of dat de productie wel naar beneden kan omdat het toch bijna allemaal voor export is.

Of registreer je om te kunnen reageren.