Home

[Missing text /esp/article/type/news for nl] 3 [Missing text /esp/article/comments for nl]

Gemoedelijk Limburgs protest met ‘enkele toezeggingen’

De provincie Limburg houdt in grote lijnen vast aan de nieuwe beleidsregels rond stikstof, omdat alleen op die manier nog vergunningen kunnen worden afgegeven.

De provincie doet enkele tegemoetkomingen aan de boeren, zei de Limburgse CDA-gedeputeerde Ger Koopmans dinsdag 15 oktober. Die gaan vooral over fosfaatrechten, uitbreiding van boerenbedrijven en beheer van natuurgebieden. De provincie houdt de deur wijd open voor verder overleg met de boeren, liet hij weten.

Lees verder onder de tweet.

Enkele honderden boeren zijn dinsdagochtend met trekkers vanuit de hele provincie naar Maastricht gekomen.

Lees verder onder de tweet.

De samenkomst verliep in een gemoedelijke sfeer. Maandag protesteerden duizenden boeren in acht andere provincies, waar meerdere provincies uiteindelijk bogen onder de druk en de stikstofregels uitstelden.

Meer duidelijkheid RIVM-onderzoek

Koopmans verving dinsdag gouverneur Theo Bovens, die op werkbezoek in China is. De gedeputeerde benadrukte dat het rapport van het RIVM, waarop de stikstofmaatregelen zijn gebaseerd, grote foutmarges vertoont. Hij noemt het van belang dat de Tweede Kamer op dit punt meer duidelijkheid schept.

Lees verder onder de tweet.

Hij klaagde verder dat rond de kwaliteit van natuurgebieden steeds nieuwe eisen worden gesteld. “Wat je ook doet als samenleving, je kunt nooit over de lat heen springen, omdat die elke keer hoger gelegd wordt”, zei Koopmans.

Drie doelstellingen stikstofbeleid Limburg

Koopmans zei dat Limburg drie doelstellingen hanteert: houdbare vergunningen voor iedereen die dat nodig heeft; het in Limburg sterke boerenbedrijfsleven in stand houden en de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden verbeteren.

“Maar we zijn afhankelijk van wat de rechters beslissen en wat de minister doet”, hield Koopmans de boeren voor.

Volgens Koopmans is maandag 14 oktober nog overleg gevoerd met alle provincies waar nog eens goed naar de beleidsregels is gekeken. Woensdag 16 oktober volgt nieuw interprovinciaal overleg, donderdag 17 oktober zitten de provincies met de minister rond de tafel, daarna volgt een Kamerdebat.

Al het nieuws, achtergronden en interviews over de boerenprotesten vind je in dit dossier.

[Missing text /esp/comments/manycomments for nl]

 • Zuperboer

  Koopmans wijst naar de minister, de minister wijst naar de provincies. Dat is dus 0 resultaat. Klopt het dan toch dat de (linkse) rechters in NL samen met de oppositie de dienst uitmaken?!

 • wullum

  Koopmans heeft een boerenhart,die zal er echt niet op uit zijn om de boeren de provincie uit te jagen

 • melkveehouder .

  @Wullum. Ger Koopmans heeft vroeger zelf, min of meer gedwongen, zijn melkveehouderij moeten staken vanwege claims van natuur(ontwikkeling). Ook is hij de grondlegger van de PAS, wat door de Raad van State onderuit geschoffeld is waardoor niet alleen de landbouw, maar ook andere sectoren plat gelegd zijn. Dit alles verklaart waarom hij als geen ander weet hoe de boeren momenteel besodemieterd worden door de politiek om deze sectoren vlot te trekken over de rug van de boeren.

  Ik denk dat hij zichzelf niet meer in de spiegel durfde aan te kijken als hij de agrarische sector nu niet te hulp zou schieten. En nou eens kijken of de gedane toezeggingen overeind blijven als zijn politieke kameraden op de schouder tikken.

[Missing text /esp/commentform/registertocomment for nl]

[No translation for /esp/footer/disclaimer, nl]