Home

Nieuws 1 reactie

€ 10 miljoen voor groene veredeling

De komende tien jaar komt € 10 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe tuinbouw- en akkerbouwgewassen.

Landbouwminister Carola Schouten meldt dat aan de Tweede Kamer.

Het gaat om gewassen die minder gevoelig zijn voor zieken en plagen en beter bestand tegen zoute omstandigheden en droogte, en gewassen die efficiënter met water en grondstoffen omgaan, die passen in systemen met een grotere koolstofvastlegging en een grotere biodiversiteit.

Vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen

De minister stelt er jaarlijks een bedrag van € 1 miljoen voor beschikbaar, onder de voorwaarde dat het bedrijfsleven er € 400.000 per jaar bijlegt. De organisaties Bionext, Plantum en LTO Nederland worden betrokken in het nieuwe programma, terwijl ook Wageningen Research en het Louis Bolk instituut erin deelnemen. De minister gaat ervan uit dat het programma Groene Veredeling samen met het programma Groene Gewasbescherming zal leiden tot een vermindering van het gewasbeschermingsmiddelengebruik.

Eén reactie

  • Alco

    Wat een rib uit het lijf. 1 Miljoen per jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.