Home

Nieuws

Kamer: volg advies sector over schade gaswinning op

De Tweede Kamer wil de afhandeling van schades aan agrarische bedrijven als gevolg van de gaswinning zo snel mogelijk uitvoeren op de manier zoals de sector dit zelf voorgesteld.

Dat blijkt tijdens de stemmingen in de Tweede Kamer.

Advies Agrarische Tafel

De Kamer stemde unaniem voor een motie van SGP-Kamerlid Chris Stoffer en PvdA-Kamerlid Henk Nijboer die minister Eric Wiebes van Economische Zaken oproept om het advies van Agrarische Tafel zo snel en zo veel mogelijk uit te voeren. Bij de indiening van de motie zei Wiebes al dat hij hier positief naar wil kijken.

Schade erg complex

De agrarische schades als gevolg van de aardbevingen door de gaswinning zijn erg complex. Onder leiding van Rein Munniksma inventariseerden de agrosector, regionale overheden en maatschappelijk organisaties welke maatregelen genomen moeten worden om de problemen voor de landbouw op te lossen.

Carla Dik-Faber (CU) diende tijdens het debat ook nog een motie in om een Agroloket in te voeren om agrariërs te ondersteunen bij de schadeproblematiek. Deze motie werd aangehouden, omdat minister Wiebes heeft aangegeven eerst het advies voor de agrosector wil bestuderen.

Lees ook: Kamer wil sneller hulp voor boer met aardbevingsschade

Of registreer je om te kunnen reageren.