Home

Nieuws

Neerslag heeft nauwelijks effect op grondwaterpeil

Ondanks de recente neerslag blijven plaatselijk droogtemaatregelen nodig.

De recente heftige buien zijn goed voor de bovenste laag van de bodem, maar is vrijwel niet van betekenis voor de stand van het grondwater. Dat schrijft de Landelijk Commissie Waterverdeling in de nieuwste droogtemonitor.

De verbetering is waarneembaar, maar de droogte is nog niet voorbij. De contrasten zijn groot. Het ene waterschap is nu druk met het wegpompen van het overtollige water uit de polders, terwijl het andere de onttrekkingsverboden in stand houdt.

Neerslagtekort kruipt terug

Landelijk gezien loopt het neerslagtekort voorzichtig terug naar 297 mm op 5 september. De bijbehorende kaart laat nog steeds enorme droogte zien in met name het oosten van het land. Plaatselijk blijven droogtemaatregelen dus nodig.

In het westen van het land is het neerslagtekort in een paar uur tijd enorm afgenomen.

Waterschap Vechtstromen, met haar werkgebied in het noorden van Overijssel en Drenthe, kondigt aan voorlopig de droogtemaatregelen te handhaven.

Beregeningsverboden deels ingetrokken

In het werkgebied van de Brabantse Delta lijkt de droogtesituatie minder kritisch te worden. Het waterschap trekt op verschillende plaatsen het beregeningsverbod in of verbiedt alleen nog beregenen op grasland.

In verband met de enorme hoeveelheid neerslag van woensdagochtend heeft het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden woensdag gemalen aangezet om het overtollige water af te voeren. In een paar uur tijd viel in de omgeving van Woerden plaatselijk bijna 100mm.

Eind juli koos hetzelfde waterschap er nog voor om gemaal De Aanvoerder in de omgeving van Utrecht aan te zetten om het Groene Hart van het nodige zoete water te voorzien. Deze is nu weer uitgezet en de keerdeur is weer geopend zodat het water uit de Leidsche Rijn weer normaal afwatert richting het Amsterdam-Rijnkanaal.

Verzilting monitoren

De stand van het IJsselmeer is licht gestegen. Met de afnemende watervraag in rivieren en kanalen blijft de belangrijkste taak van de LCW om de mate van verzilting te monitoren en maatregelen te nemen. Zo is afgelopen weekend een bellenscherm geplaatst bij de Noordersluis bij IJmuiden.

Of registreer je om te kunnen reageren.