Home

Nieuws 2 reacties

Brandweer waarschuwt voor brandgevaar bij oogstwerk

Maak machines stofvrij. Zorg voor blusmiddel ter plekke. Zet frees stand-by om snel brandgang te frezen.

De brandweer waarschuwt boeren om maatregelen te nemen om branden tijdens het oogsten te voorkomen. Boeren krijgen het advies hun machines geregeld stofvrij te maken met een compressor of bladblazer. Het stof is erg ontvlambaar wanneer het in de buurt komt van hete motoronderdelen of hydraulische systemen. Ook adviseert de brandweer boeren om bij het oogsten preventief een blusmiddel te plaatsen, zoals een tractor met giertank gevuld met water. Een trekker met rotorkopeg of frees stand-by, om snel een brandgang te frezen, is ook verstandig.

Artikel gaat verder onder de film.

Graanveld in de brand

In Drenthe ontstond er afgelopen 2 weken al zeven keer brand in een landbouwmachine. In bijna alle gevallen breidde de brand zich razendsnel uit naar het graanveld. Door de aanhoudende hoge temperaturen en de voortdurende droogte acht de brandweer de kans op nieuwe branden in landbouwmachines zeer groot. Ieder jaar brandt er wel ergens een pers of een maaidorser af, maar dit jaar betekent iedere vonk de kans dat een heel perceel er ook meteen aan gaat.

Artikel gaat verder onder de tweets.

Droogte kost graanopbrengst

Ondanks de droogte valt de opbrengstderving in wintergranen nog mee. Over de hele linie 10 tot 15% minder kilo’s laat Aart den Bakker namens Agrifirm weten. 10 en 11 ton per hectare is er in de wintertarwe wel geoogst, maar van 7 ton per hectare is er ook. Tussen 8,5 en 9 ton per hectare is voor veel telers de realiteit voor het gemiddelde dat ze dit jaar gaan halen. Daarbij aangetekend dat het gemiddeld genomen in het noorden beter uitpakt dan in het zuiden.

Droogte baart Vavi zorgen

De Nederlandse aardappelverwerkende industrie zal naar alle waarschijnlijkheid door de aanhoudende droogte in Nederland en de rest van Noordwest-Europa geconfronteerd worden met een fors lagere aanvoer van consumptieaardappelen bestemd voor verwerking tot aardappelproducten. Dit is de analyse van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) op basis van de huidige informatie. Dat de huidige weersomstandigheden uitzonderlijk zijn staat buiten kijf, aldus Hylke Brunt secretaris van de VAVI.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Haspel is scheidsrechter

De aardappelopbrengst zal tegenvallen, melden ATC-leden op de site van Aviko Potato. Het is zeer droog, gewassen beginnen te slijten en iedereen die kan beregenen is daar bijna permanent mee bezig. “Op percelen waar niet is beregend, gaat na deze week het licht uit. Zeker als die hoge temperaturen uitkomen.” Teler Derck Hulshoff uit de Achterhoek verwacht ondanks dat hij de helft van zijn areaal kan beregenen een 30% lagere opbrengst. Roelof Jan Wollerich uit de regio Noordoost spreekt van een redelijk trieste toestand, omdat de meerderheid niet kan beregenen. Jos Derks uit Oost-Brabant verwacht een ondergemiddelde opbrengst, ondanks wekelijks beregenen. Marcel van Lier uit Limburg en Jacob Branderhorst uit West-Brabant schatten de opbrengst zeker 15% lager in. Alleen Andre Broeze en Henk Meijer uit Flevoland melden dat nog redelijk meevalt.

Advies: snel gras zaaien na vroege maisoogst

Veehouders die hun mais door de droogte eerder dan gepland van het land moeten halen, kunnen van de nood een deugd maken en zo snel mogelijk een grasmengsel inzaaien. Dit stelt onder meer Ten Have Seeds. Met een mengsel van raaigrassen is er snel een nieuw en goed oogstbaar gewas, dat meer oplevert dan een verplicht vanggewas.

Laatste reacties

  • Vhouder

    snel graszaaien na maisoogst zal alleen niet uitkomen vrees ik

  • van der berg

    ten have ziet de euros zeker al binnen waaien,als er al geen kolf in de mais komt van de droogte,het bestaaande gras hardstikke dood gaat,je mais gaat hakselen en inzaaien met gras waar gaan ze dan vanuit..... dat gras geen water nodig heeft??

Of registreer je om te kunnen reageren.