Home

Nieuws

Europese bonus voor goed klimaat- en milieubeleid

Lidstaten die goed scoren op klimaat- en milieubeleid kunnen extra landbouwgeld krijgen van de EU.

Europese lidstaten die goed presteren bij het behalen van de klimaat- en milieudoelen kunnen na afloop van de GLB-periode een prestatiebonus krijgen. Dat zegt Eurocommissaris Phil Hogan van landbouw. Lidstaten die slecht presteren kunnen gekort worden op hun landbouwbudget.

Meer vrijheid voor lidstaten in GLB

In het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor 2021-2027 krijgen lidstaten meer vrijheid om hun landbouwbeleid in te vullen. Anders dan voorheen stelt de Europese Commissie doelen die gehaald moeten worden, in plaats van dat Brussel de uitvoering bepaalt. Lidstaten mogen zelf bepalen hoe zij de gestelde klimaat- en milieudoelen kunnen halen voor de specifieke situatie van hun land.

Streefcijfers per land

Alle plannen, inclusief de gestelde milieu- en klimaatdoelen, moeten worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Hierbij wordt gekeken naar de volledigheid, consistentie, samenhang en de effectiviteit van het beleid om de GLB-doelen te halen. Vervolgens wordt jaarlijks gekeken of de doelen worden gehaald. Dit gebeurt aan de hand van landelijk vastgestelde streefcijfers die in elk GLB-plan zijn vastgelegd.

Corrigerende maatregelen

“Elke lidstaat moet een jaarlijks prestatieverslag voorleggen waaruit moet blijken of er vooruitgang is geboekt. De jaarlijkse prestatierapportages moeten zorgen voor het vroeg ontdekken van eventuele risico’s en de eerste signalen van ondermaatse prestaties. Afhankelijk van de omstandigheden zal de Commissie passende corrigerende maatregelen kunnen nemen, zoals het verzoek aan de lidstaten om een actieplan, maar ook opschorting van betalingen of financiële correcties”, zegt Hogan.

Bonus of juist korting op landbouwsteun

“Landen die het goed doen kunnen aan het einde van de begrotingsperiode een prestatiebonus krijgen; degenen die niet voldoende vooruitgang boeken, zouden uiteindelijk als gevolg daarvan mogelijk een deel van hun GLB-begroting verliezen”, zegt Hogan.

Door de flexibiliteit die lidstaten krijgen, zullen boeren in de verschillende landen andere maatregelen moeten nemen om Europese premies te kunnen ontvangen. Hogan vindt dat geen bezwaar. “De uitdagingen waarmee boeren worden geconfronteerd zijn over het algemeen hetzelfde, al zal de impact op de bedrijven verschillen door de verschillende omstandigheden waarin ze boeren. Daarom geloven we ook niet dat een ‘one-size-fits-all-benadering’ net zo effectief kan werken als een flexibel systeem”, zegt Hogan.

Rechtvaardiger verdeling directe betaling

Het nieuwe systeem is volgens hem een rechtvaardiger verdeling van directe betalingen tussen lidstaten en tussen boeren, terwijl landen tegelijkertijd de maatregelen beter op de lokale omstandigheden kunnen afstemmen om zo tot het meest efficiënte beleid te komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.