Home

Nieuws 29 reacties

Boer zoekt erkenning

De Nederlandse boer voelt zich in de steek gelaten door zijn belangenbehartiger, ziet zich niet vertegenwoordigd in de politiek en vindt dat burgers te negatief naar de landbouw kijken. Actiegroepen zetten boeren ten onrechte in een kwaad daglicht en media dragen daar aan bij.

Dat beeld komt naar voren uit een uitgebreid onderzoek onder 2.287 boeren dat is uitgevoerd door het dagblad Trouw.

Trouw liet onder begeleiding van Wageningen UR onderzoek doen naar de gemoedstoestand van de boer, over hun toekomstplannen en vroeg hun oordeel over de huidige landbouw.

Lees de reactie van LTO Nederland

Overdreven zorg om dierenwelzijn

De ondernemers zijn kritisch over hun eigen functioneren, maar ook over de overheid die het met te veel regels bijna onmogelijk maakt te ondernemen. Aan de andere kant ergeren veel ondernemers zich aan burgers die door gebrek aan kennis een overdreven zorg om dierenwelzijn hebben.

Belangenorganisaties

Boeren en boerinnen zien hun erf omringd door een buitenwereld die hen niet begrijpt, ze voelen zich in de hoek gezet door politici, media, supermarkten en milieuorganisaties. Om een sterk tegengeluid te laten horen, zoekt een grote meerderheid een sterke man of vrouw die het voor hen opneemt. De huidige belangenorganisaties slagen daar onvoldoende in.

Naar minder gebruik bestrijdingsmiddelen

Driekwart van de boeren zoekt oplossingen in samenwerking met kritische organisaties. Veel gangbare boeren willen overstappen naar een duurzamere bedrijfsvoering, op den duur met minder gebruikmaking van bestrijdingsmiddelen, aldus het onderzoek. Toch vindt ongeveer twee derde van de boeren dat chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.

Artikel gaat verder onder de tweet.

LTO: onderzoek kraakt harde noten

LTO Nederland herkent zich niet in het beeld dat een groot deel van de boeren zich in de steek gelaten voelt door de eigen landbouworganisaties.

Een groot deel van de boeren vindt dat dat de organisaties niet de juiste boodschap overbrengen.

In een onderzoek van dagblad Trouw komt naar voren dat 8 van de 10 boeren zich door de landbouworganisaties in de steek gelaten voelt. "Het onderzoek kraakt harde noten", zegt LTO. "Meer dan ooit is het dus zaak dat LTO Nederland als de grootste belangenbehartiger van de agrarische sector de handschoen oppakt en ervoor zorgt dat de boer zich beter vertegenwoordigd voelt. Dat moet beter. Daarom vernieuwt en moderniseert LTO Nederland ook. Om ervoor te zorgen dat de stem van de boer beter gehoord wordt en we met elkaar trots kunnen zijn op een sterke, duurzame en innovatieve agrarische sector."

Nationaal landbouwdebat

LTO is blij met de aanzet tot een nationaal landbouwdebat.  Volgens de belangenorganisatie verdient Nederland veel geld aan de landbouw en biedt de landbouw veel werk.  "Daar mogen, nee moeten we trotser op zijn. Boeren zijn harde werkers in een wereld die steeds meer eist, steeds minder wil betalen maar wel steeds meer regels maakt”, reageert LTO.

"Het is een steeds grotere uitdaging om duurzaam en toekomstbestendig het mooiste beroep van de wereld uit te oefenen. De boer is terecht ontevreden, en er moet iets veranderen", aldus LTO in een reactie op het onderzoek.

In de enquête is niet gevraagd of boeren lid zijn van een organisatie. Hoewel de geënquêteerden een doorsnee vormen van de gehele agrarische populatie, is niet te zeggen of ze ook representatief zijn voor de leden van LTO- Nederland.

Wantrouwen en samenwerken

Wagenings hoogleraar plattelandssociologie Han Wiskerke wil nog nadere analyses loslaten op de onderzoeksgegevens. Maar hem viel nu al op dat er een behoorlijk wantrouwen is jegens de belangenorganisaties. Tegelijk ziet hij ook een grote bereidheid tot samenwerking met partijen in de samenleving. Een aantal boeren gaf uit eigen beweging aan dat het beeld dat maatschappelijke organisaties en media brengen van de boer niet in lijn is met het beeld dat de burger in het algemeen heeft. Wiskerke beaamt dat uit andere onderzoeken blijkt dat het imago van de boer bij de burger best positief is.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Onderzoekers Trouw: We willen de boer zelf horen

Regelmatig lopen redacteuren Joop Bouma en Hans Marijnissen van dagblad Trouw tijdens hun lange afstandswandelingen over het boerenland. Op een van de kuierpaden realiseerden de redacteuren zich dat het nieuws over de landbouw van het ene incident naar het andere gaat, maar dat de boer zelf amper aan het woord komt. “De boer is zijn stem kwijt”, aldus Marijnissen. “Wij willen met dit onderzoek de boer zijn stem teruggeven.”

2.287 deelnemers enquête

Trouw liet – begeleid door hoogleraar Han Wiskerke van Wageningen Universiteit en Researchcentrum – een enquête doen waaraan 2.287 boeren deelnamen. Daardoor is het onderzoek representatief. Ze legden de boeren tal van vragen voor over hun plannen, over hun opvattingen, over hun belangenbehartigers, over de politiek en over het beeld van de boer in de maatschappij. “En daarnaast kregen we zo’n 1.000 brieven van boeren die vertellen welke kant ze op willen. Met de enquête en de opmerkingen van de boeren zelf ontstaat een mooi beeld van hoe de boer er voorstaat”, zegt Marijnissen.

Kritisch

Trouw staat als groene kant bekend om kritische berichtgeving. “Wij schrijven veel over het landschap, over de agrarische sector – we schrijven zeer kritisch – en terecht, want er is ook veel mis”, aldus Marijnissen. “Maar bij de berichtgeving zie je steeds dezelfde reacties uit de politiek, van standsorganisaties, en van milieuorganisaties. Wat we missen is de boer zelf. Het gaat vaak over de boer, maar zelden met de boer.”Het doel van het onderzoek en de publicaties daarover is niet alleen om de Staat van de Boer in beeld te brengen, maar ook om oplossingen aan te dragen, zegt Marijnissen.

Nationaal landbouwdebat

Eigenlijk moet het onderzoek aanleiding zijn voor een nationaal landbouwdebat, waarin minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) het voortouw moet nemen om partijen bij elkaar te brengen, vindt Marijnissen. Schouten komt binnenkort met haar landbouwvisie.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Dat 80% van de boeren vindt dat hun belang niet goed behartigd wordt hoeft niet te betekenen dat LTO het verkeert doet. Het kan ook betekenen dat 80% van de boeren hun belang in deze veranderende tijden niet begrijpen en daardoor de belangenbehartiging niet begrijpen. Hetzelfde probleem doet zich ook voor bij FC.

 • Peerke1

  Toch lekker makkelijk om een minderheidsgroep steeds voor de gek te houden. Bovendien krimpt het aantal ondernemers in de landbouw en zal het alleen maar erger worden. De baas in een fabriek heeft ook heel wat te verduren onder het personeel.

 • John*

  zolang er groei is zijn belangen prima te behartigen. Op het moment dat een sector volwassen is moeten er keuzes gemaakt en komen belangen van verschillende bedrijven tegenover elkaar te staan en werkt centrale belangenhartiging niet meer wat de ontevredenheid over de standsorganisaties verklaard. Waarom begint LTO zelf niet eerst met een landbouwdebat??? als lto mee gaan debateren terwijl de neuzen van de achterban niet dezelfde kant op staan is zinloos.

 • jeannettedekker1

  80 % van de boeren zijn niet dom Bennie,en lto word door de politiek gebruikt,ze naaien ons Bennie.

 • farmerbn

  LTO is eigenlijk een vakbond maar reageert nooit als een vakbond. LTO is veel te soft en beweegt altijd mee met de tegenstanders van de landbouw. Nooit de kont tegen de krib. Als je afspraken maakt met een vakbond, gaan die vakbonden altijd terug naar de leden en leggen het voorstel voor. De leden gaan mee of zijn tegen. Dat doet LTO nooit. Die maken afspraken over bv het fosfaatplafond en that is it. Leden voelen zich dan bedonderd. Dus LTO ; meer met de vuist op tafel en steeds terugkoppelen met je leden.

 • Firma Vellenga

  Bovenstaande allemaal leuk en aardig maar waar is die sterke vrouw of man die iets voor ons kan betekenen??? Een brug kan slaan tussen overheid, "burger" en boer? Zat hier net alweer te knarsetanden door een groot stuk in de krant van een zogenaamde ecoloog die ons weer de grond in stampt. 80 % van de 'burgers" gaan er in mee. En wij roepen alleen maar wat tegen elkaar op deze site. Moet ik dan degene zijn die iets op touw moet zetten??? Ik ben al begonnen met een interview door Jantien de Boer de schrijfster van landsschapspijn. Maar ik ben niet die sterke persoon. Er moeten toch wel eens anderen opstaan die wel iets voor ons kunnen betekenen...Ik ben er wel helemaal klaar mee

 • Alco

  Het punt van de LTO is dat ze twee petten op heeft.
  Het logge `bedrijf`LTO leeft maar voor een klein deel van de contributie van leden.
  Het grote inkomen komt van het begeleiden van allerlei groen gerelateerde projecten van Brussel Den Haag en de provincie.
  Een ander punt is dat er mensen zijn die zich verheven voelen boven het gedachtengoed van de boer.

 • Maas1

  Ik ben het met farmerbn eens.LTO zal zich wellicht niet erkennen in de kritiek over de organisatie. Het ontbreekt meer aan de verbinding met de achterban ,niet te snel met de politiek in een kamertje duiken om alles te beklinken,tanden laten zien en als het nodig is met de vuist op tafel.Wij zijn niet de marionetten van een politiek welke geen visie heeft laat staan bij machte is om een stip te plaatsen.Het is droevig dat Den Haag de ontwikkelingen niet bij kan houden jaren achter de feiten aanloopt en continu aan het corrigeren is met terug werkende kracht.We zullen afwachten of de ambtenaren en de minister met een visie komen waarin de sector weer ruimte krijgt om te ondernemen voor een vooruit strevende landbouw sector.

 • Firma Vellenga

  Maas1, uw laatste zin. Wachten we daar al niet 10 jaar op??? En nu de boeren niet van zich laten horen denk ik dat ze in Den Haag nog steeds niet weten wat er speelt. Ik ben bang dat Schouten weer met iets komt waar we niets mee kunnen maar waar we ons allemaal aan moeten houden. We moeten uit die afwachtende houding komen

 • bankivahoen

  Achterhoede gevecht noem ik dit. Voedselproductie verdwijnt uit handen van boeren en komt in bezit van grote wereldspelers als de Unilevers, Amazons etc. Dan is de macht in handen van een paar spelers en beter beheersbaar om megawinsten te kunnen genereren. Een paar idealisten mogen nog wat dieren buiten laten lopen wat leuk is voor de buhne. De enige vraag die nog rest is , in welk tijdsbestek dit plaats vindt. Boeren kunnen de risico's financieel en kwa voedselveiligheidsgarantie niet meer dragen.

 • a van Gerwen

  het is de onmacht van LTO richting de politiek die op de boeren uitstraalt. Lto is gewoon niet meer bij machte om een duidelijk tegengeluid te laten horen tegenover de ngo's, media en politiek. Wat je dan krijgt is dat ze aan tafel gaan zitten met voorgenoemde partijen om er hooguit de scherpste kantjes vanaf te slijpen, maar het kwaad of de toon is dan al lang gezet.

 • Zuperboer

  Het gaat niet om LTO. Het gaat om het feit dat de discussie voortdurend beheerst wordt door een klein groepje linkse schreeuwers die via een uitgedokterde strategie stukje bij beetje de discussie zijn gaan beheersen. Het is een groep mensen die zich heel handig naar het centrum van de macht gemanouvreerd heeft en via de media een enorm platform gecreeerd hebben. Echter een probleem doet zich ook voor hen voor: De waarheid en de wetenschap zullen uiteindelijk aan het langste eind gaan trekken. Alle rookgordijnen ten spijt zien we gelukkig dat een organisatie als het Mesdagfonds hele hete aardappels uit het vuur haalt voor de landbouw. De leugen regeert, maar al is de leugen nog zo snel....

 • Maas1

  Bankivahoen juist ja,niemand hoor je er over maar je ziet het nu om je heen vele stoppende bedrijven, de bedrijven die blijven daar stappen vaak grote ( investerings ) partijen in,welke zelfs de gezin++ bedrijven op termijn verdrijven.Het is geheel niet uitgesloten dat door de kennis van de agrosector de interesse van bepaalde landen zal wekken om zich te nestelen in bedrijven en verwerkende industrie om hun voedsel zekerheid te kunnen waarborgen.Dit gebeurd elders immers al volop.
  Daarmee is de kans groot dat Nederland wederom op termijn een sector zal verliezen,en omdat het hier om voedsel gaat,een grote politieke aderlating zal moeten laten op het wereld toneel.Voedsel is bij uitstek macht nu maar zeker in de toekomst.

 • ENDE902

  @Maas1
  Inderdaad ziet het er naar uit dat Nederland op termijn een sector waarin ze wereldwijd een vooraanstaande positie hadden, gaat verliezen. Ik ben echter de mening toegedaan dat dit niet de schuld is van de individuele boeren. Ik leg de schuld hiervan bij de overheid die zich door ngo's laat gebruiken voor zogenaamd hogere doelen.

 • Alco

  Trouwens. Ik ben het wel met @bennie eens dat 80 % van de boeren de materie niet begrijpt en DAAROM alles van de LTO en de FC voor de waarheid aannemen.

 • Bennie Stevelink

  @Alco, jij begrijpt de bedoeling van mijn reactie blijkbaar niet. Ik wilde laten zien dat je er geheel tegenstelde conclusies uit kunt trekken, al gelang men wenst. Het onderzoek zegt dus helemaal niets.

 • Alco

  Dacht dat ik bij die doelgroep van jou be hoor.
  Ha Ha

 • jeannettedekker1

  Niemand begrijpt de bedoeling van jou reactie ooit Bennie,,,,maar je kan er altijd wel met gestrekt been in op jou reacties,dus hebben die reacties van jou wel zin...Actie geeft reactie, Ga vooral zo door..

 • jeannettedekker1

  Vooral LTO zou naast ons moeten staan,maar keer op keer laten ze blijken de oren naar de politiek te laten hangen..Bij de tweeling fraude zijn ze wel heel erg door de mand gevallen,en hebben ze ook blijk gegeven van onkunde. En als heel Nederland minder dieren wil dan zij dat zo,maar laat die rekening dan niet door een kleine groep melkveehouders,de blijvers in de melkveehouderij betalen..

 • jeannettedekker1

  De reacties die LTO geeft op het onderzoek,,, zijn ook politiek correcte antwoorden,,,zouden zo uit de koker van welke politieker ook kunnen komen. Allemaal bla bla zonder inhoud. Uit hetzelfde hout gesneden.

 • DJ-D

  75 % vd boeren wil overstappen naar een 'duurzamere bedrijfsvoering'? Wat bedoelen ze daarmee. Hoe luiden de onderzoekvragen? Suggestief onderzoek waarschijnlijk. Zijn maar weinig boeren die vinden dat ze niet duurzaam zijn.
  Als je vegetariers een onderzoek laat doen gaat dat nooit oprecht. Altijd vanuit een activistische grondslag. Framing propaganda. Iemand die daarop reageerd in de media lost al helft van het zogenaamde probleem op.

 • Maas1

  Ik denk DJ-D dat duurzaamheid is te groeperen in verschillende kolommen die ook weer in elkaar kunnen overlopen,duurzaamheid is niet te vatten in een etiket.Het is meer bedrijfspecifiek met meer de houderijvorm en de schakel in de keten biovarkens kunnen b.v voor menselijke oogstreling gevoelsmatig doorgaan voor meer dierenwelzijn,maar zijn b.v qua milieu uitstoot wellicht schadelijker.En dan zijn er ook nog alle zijdelings betrokken bedrijfsvoeringen rondom het houden van dieren zoals o.a. mest en energie.Iedereen zal wel over elkaar heen buitelen als dergelijke plannen gestalte gaan krijgen.

 • agratax(1)

  Ik vraag me wel eens af of de burger zich wel realiseert wat de invoering van steeds meer belemmerende maatregels voor hun voedselzekerheid? Als de regels nog strenger worden, dan zullen er nog meer potentiele opvolgers er de brui aan geven. Het gevolg zal zijn de landbouw verdwijnt uit Nederland of door het grootkapitaal wordt overgenomen met alle gevolgen van dien. Geld is per slot macht, macht die denkt in duurzaamheid, maar hun duurzaamheid betekent winst en continuiteit en niet direct gifvrij of diervriendelijk.

 • koestal

  De Co2 uitstoot van de veehouderij moet omlaag,Schiphol ea. doen hier niet aan mee,de goedkope vluchten moeten door gaan.

 • agrobosbouwer

  Trouw meldt dus dat bijna 85% van de boeren die aan de enquête deelnamen, vindt dat "er sprake is van een regelrechte crisis in het buitengebied" en dat "meer dan 80 procent wil overstappen naar natuurvriendelijke methoden. Bijna de helft van de agrarische bedrijven zegt binnen 10 jaar te willen overschakelen naar een duurzamere vorm van landbouw."

  Wat mij betreft mag die duurzamere vorm van landbouw agrobosbouw zijn, een agro-ecologische vorm van landbouw waarin slim (want met de natuur meebewegend) éénjarige planten worden gecombineerd met meerjarige planten (bomen, struiken, kruiden, etc.) en/of vee. Agrobosbouw is om te beginnen een interessante optie voor boeren als het om hun inkomen(szekerheid) gaat. Het is ook een interessante optie voor ons allemaal: het levert natuur c.q. biodiversiteit op; een gezonde, levende bodem; voedsel en inlands hout; een aantrekkelijk(er) landschap, zonder harde overgangen tussen stad en platteland of tussen natuur- en landbouwgebieden; recreatiemogelijkheden, etc. En het is ook een interessante optie voor sectoren die op zoek zijn naar klimaatcompensatie voor hun CO2-uitstoot door CO2-vastlegging in hout en bodem op een wijze die in ons eigen land een veelvoud aan bijkomende voordelen kan gaan opleveren.

 • farmerbn

  Het gezin van de boer kan niet eten van de bovenstaande opties. Agrobosbouw is leuk als je geld verdient met het advieswerk over agrobosbouw. Als het zo slim is zou ik geen advies verkopen maar zelf agrobosbouw beginnen.

 • Maas1

  Agrotax helemaal mee eens,ze kunnen een nationaal landbouw debat houden misschien wel 10, een vraag staat centraal wil je een ander voedselpakket dan zal dit betaald moeten worden aan ons boeren.We kunnen ons niet permitteren dat ze ons een worst voor te houden de tijd van pappe en nat houden ligt achter ons,betalen zullen ze! Degene die anders gaan gaan daarmee financiële verplichtingen aan met derde deze lasten zullen betaald moeten worden.We kunnen ons niet veroorloven financiële verplichtingen aan te gaan als we niet van te voren weten wat de investerings opbrengsten zijn.

 • Bertus Buizer

  Een zeer groot aantal boeren (m/v) heeft aan het opinieonderzoek 'De staat van de boer' van dagblad Trouw meegewerkt en heeft gesproken. Volgens hoogleraar Han Wiskerke van Wageningen Universiteit is het onderzoek representatief en bruikbaar voor nieuw beleid.

  Behalve veel boeren zich in de hoek gezet voelen door politici, media, supermarkten en milieuorganisaties, geven de uitkomsten van het onderzoek ook een beeld van wil en kracht om de bakens waar nodig te verzetten. Ja, om zelfs de wil om bij verandering samen te werken met 'kritische groene organisaties'.

  Maar misschien is een goede voorbereiding van een flinke discussie met de supermarktketen wel eerder nodig. Vandaag meldde het Franse dagblad Le Monde, dat supermarkten over de rug van de boeren verdienen. De landbouwprijzen stegen in 2017 weliswaar met 3%, maar hebben de kosten van arbeid en kapitaal van de boeren niet gedekt, meldt de Franse toezichthouder.
  Ik vraag mij steeds meer af, waarom boeren geen onderlinge prijsafspraken mogen maken, terwijl de Nederlandse overheid kennelijk wel geheime afspraken mag maken met multinationals over belastingen. Alsof die geen kartelafspraken mogen heten. >>

 • Bertus Buizer

  >> Als het door dagblad Trouw voorgestelde nationale landbouwdebat er komt, wat mij een erg goede zaak lijkt, dan zouden de visies en ideeën van de vele boeren en boerinnen die aan het onderzoek hebben meegewerkt weleens een goed startpunt kunnen zijn.

  Wellicht kan mijn opiniestuk (zie onderstaande link) ook als een kleine bijdrage aan het mogelijke nationale landbouwdebat beschouwd worden. Maar misschien ook niet. We zien wel.

  <>


Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.