Home

Nieuws

‘Geheime onderbouwing mestboetes zwak punt’

De geheime handhavingsmarges bij de beoordeling van overtreding van de Meststoffenwet zijn een zwak punt. Dat zegt advocaat-generaal P. Wattel in een advies aan het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb).

Het advies is gedaan in 3 zaken van 2 varkenshouders en 1 melkveehouder, waarover aan de advocaat-generaal om advies was gevraagd door de president van het (CBb).

De zaken hebben betrekking op overtredingen die zijn begaan in 2007, 2010 en 2011. De kernvraag was of de boetes en de manier waarop die zijn opgelegd door de beugel kunnen in het licht van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De advocaat-generaal zegt dat de regels om de mestproductie te beperken niet strijdig zijn met de mensenrechten.

Beboeting niet voldoende te doorgronden

Volgens de advocaat-generaal heeft het boetestelsel een zwak punt doordat de beboeting niet voldoende te doorgronden is door degenen die worden beboet. Ook zijn er mogelijk onvoldoende mogelijkheden voor contra-expertise (van mestmonsters). Daarnaast stelt de advocaat-generaal in zijn advies dat de minister wel mag uitgaan van forfaitaire hoeveelheden fosfaat en stikstof in mest, maar dat de minister dan wel aan andere zwakke punten moet tegemoetkomen.

Advies is niet bindend

De minister en de betrokken ondernemers krijgen 2 weken de tijd hun visie te geven op het advies. Daarna zal het CBB de zaken verder behandelen. Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend.

Lees ook: Helft gecontroleerde mesthandelaren in de fout

Of registreer je om te kunnen reageren.