Home

Nieuws 4 reacties

Cumela: duidelijkheid alternatief sleepvoet nodig

Cumela Nederland wil snel duidelijkheid over de eisen voor alternatieven voor de sleepvoetbemester.

Zonder duidelijkheid over bijvoorbeeld de gewenste verdunning bij verdunde mest aanwenden is het voor loonwerkers en ontwikkelaars van machines lastig om in te spelen op de voorgenomen afschaffing van de sleepvoetbemester per 1 januari 2019.

De koepel van loonwerkers en mestdistributeurs verwijst naar een brief van 24 mei van minister Schouten van LNV, waarin Cumela het verzoek krijgt om de systematiek voor borging ter hand te nemen. Een paar dagen eerder kondigde Schouten aan dat het verbod op de sleepvoetbemester ingaat op 1 januari 2019. Dat zou eerder ingevoerd worden op 1 januari 2017.

In de brief meldt de minister dat het verdund aanwenden via het slangaanvoersysteem blijft toegestaan. “Maar de gewenste verdunning wordt niet vermeld”, volgens Cumela. “Terwijl al lang bekend is dat een verdunning van minimaal 1 deel water op 2 delen mest voldoende is om de gewenste reductie van de ammoniakemissie te halen.”

Datalogger

Drie alternatieven die de minister noemt mogen alleen gebruikt worden als er sprake is van een voldoende borging. Dat wil zeggen, dat er apparatuur is die registreert of de nieuwe techniek zodanig wordt gebruikt dat controleurs ook achteraf kunnen vaststellen dat er volgens de nieuwe normen wordt gewerkt. Voor de veel gebruikte systemen met een slangaanvoer betekent dit dat er een soort datalogger moet komen die registreert hoeveel mest en hoeveel water er tegelijkertijd wordt verpompt en waar deze wordt aangewend.

Het verdund aanwenden via het slangaanvoersysteem blijft toegestaan. - Foto: Hans Banus
Het verdund aanwenden via het slangaanvoersysteem blijft toegestaan. - Foto: Hans Banus

Cumela ziet het niet als haar rol om nieuwe techniek te ontwikkelen. Degenen die dat wel gaan doen, zoals fabrikanten en mechanisatiebedrijven, willen eerst weten waar ze aan moeten voldoen. De regels worden naar verwachting rond 1 november gepubliceerd. Dan gaat het niet lukken om op tijd aanpassingen door te voeren, waarschuwt Cumela. Dergelijke aanpassingen zouden minimaal minimaal een half jaar duren.

Nieuw overleg over sleepvoet

“Het is eerder gebeurd dat de sector heeft geïnvesteerd op basis van nieuwe regels en dat het toch anders uitpakte en onnodig geld kostte”, aldus Jaap Uenk, voorzitter van de sectie Meststoffendistributie van Cumela. Hij wil op korte termijn opnieuw overleggen met het ministerie van landbouw over de sleepvoet.

Laatste reacties

 • alphons1

  cumela moet roepen dat mestinjecteren de bodemvernietigd. maar da zulle ze nie doen. da brengt hun geld op

 • ENDE902

  Zou het niet handig zijn eerst te inventariseren welke hoeveelheden mest van het totaal niet met een slangensysteem op het land worden gebracht. Van het deel dat niet via een slangsysteem op het land komt, zal ook nog een deel bijgemengd zijn met water. Ik zou dat eerst wel eens willen weten.

 • Soms

  Waarom toch die verkrampte drang van de overheid om boeren en loonwerkers achteraf te kunnen pakken d.m.v. dure borgingssystemen. Doen we bij hardrijders toch ook niet? Een beetje meer vertrouwen in de sector zou de overheid goed staan. Zelf gebruik ik vooral in het groeiseizoen maar wat graag zoveel mogelijk water bij het mest aanwenden. Zowel bij het slangensysteem als bij bovengronds. De ontheffing daarvoor is trouwens superbelangrijk voor de veengebieden. Als we daar moeten snijden in de zode, kunnen we de hele discussie rond bodemdaling beter gelijk stoppen, want met snijden bevorder je het indrogen en daarmee krimp/verbranding van de veengrond.

 • Dirk
  Soms,.... soms denk ik dat cUmula achter de schermen de overheid zit te porren ,de sleepvoet te verbieden , net zoals ze dat deden met het boer boer transport op langere afstanden ,,om voor de leden loonwerkers meer werk te creëren ,soms denk ik dat de cumula in de hand bijt die hen voed , het is een achterbaks spelletje dat ze spelen ,ik roep iedereen op zoveel mogelijk de mest zelf, of door een colega boer uit te laten rijden

Of registreer je om te kunnen reageren.