Home

Nieuws 3 reacties

Uitschaarder heeft deels recht op fosfaatrechten

Van wie zijn de fosfaatrechten die horen bij uitgeschaard jongvee? De kortgedingrechter in Leeuwarden deed deze week uitspraak.

Een veehouder die ‘toevallig’ op de referentiedatum voor het bepalen van de fosfaatrechten (2 juli 2015) uitgeschaard vee van een melkveehouder had lopen, mag niet alle fosfaatrechten van dat vee als de zijne beschouwen. Tot dat oordeel komt de kortgedingrechter van de rechtbank Noord-Nederland in Leeuwarden.

38 pinken

In deze zaak gaat het om een melkveehouder die een afspraak had met een veehouder dat hij tussen mei 2015 en oktober 2015 38 pinken zou onderbrengen bij die veehouder. Bij het fosfaatrechtenstelsel geldt 2 juli 2015 als referentiedatum om te bepalen hoeveel fosfaatrechten iedere veehouder krijgt.

Wederzijds goedvinden

De melkveehouder had op dat moment 38 pinken minder op zijn bedrijf dan hij in eigendom had. Om te voorkomen dat veehouders op die manier fosfaatrechten kwijtraken, geeft de wetgever de mogelijkheid dat de uitscharende en inscharende partij de situatie rechtzetten. Maar beide partijen moeten daar wel mee instemmen. De inscharende veehouder wilde dat in dit geval echter niet. Hij had de fosfaatrechten van de 38 pinken zelf nodig was zijn verweer.

Verdeling na rato

Volgens de kortgedingrechter is de referentiedatum van 2 juli 2015 een willekeurig gekozen peildatum en gebeurde dat in- en uitscharen van vee tussen partijen volgens vaste afspraak; ook in 2016 en 2017 was er een dergelijke afspraak. Vijf maanden per jaar stond er jongvee bij de inscharende veehouder. De kortgedingrechter is daarom van mening dat de fosfaatrechten voor de 38 pinken naar rato verdeeld moeten worden tussen de partijen. De inscharende veehouder moet zorgen dat 22 stuks rundvee alsnog in het I&R-systeem van de uitscharende melkveehouder worden opgenomen, zodat de bijbehorende fosfaatrechten aan de uitscharende melkveehouder overgaan.

Laatste reacties

 • hspons

  Worden deze rechten nu gekort met 10%?
  Als je dit jaar uitschaart en na 5 maanden deze pinken weer terugneemt ben je dan ook 10% kwijt?

 • Kuijstermans

  Ze worden niet gekort. Aan het eind van het jaar wordt pas de balans opgemaakt.
  Hoeveel rechten heb je en hoeveel dieren heb je op jaarbasis op het bedrijf gehad.
  In de situatie van uitscharen is er geen sprake van overdracht van rechten.
  De uitspraak van de rechter gaat over de toekenning van de rechten.

 • hooghoes

  Hoe ingewikkeld kun je het maken

Of registreer je om te kunnen reageren.