Home

Nieuws

Schouten blijft achter mineralenbepaling staan

Minister Carola Schouten (landbouw) blijft achter het systeem van het verantwoorden van mestafvoer en mestvoorraden staan.

Dat blijkt uit haar reactie op Kamervragen van SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf. Hij is kritisch over de betrouwbaarheid van het bepalen van de hoeveelheid stikstof en fosfaat in mest, waarmee veehouders ook hun mestvoorraden moeten verantwoorden.

Schouten: huidige systematiek voldoet

Schouten reageert dat de huidige systematiek, van het bemonsteren van drijfmest bij het landen van een vrachtwagen, voldoende ruimschoots voldoet aan de wettelijke toegestane marge van 15%. “De veronderstelling dat het onmogelijk is om de mestvoorraad vast te stellen onderschrijf ik derhalve niet. Belangrijk is dat de veehouder kan laten zien hoe de voorraad zo nauwkeurig mogelijk is bepaald”, aldus Schouten.

Ze wijst erop dat de fosfaat- en stikstofvoorraad bepaald moet worden met de best beschikbare gegevens, waarbij het van belang is dat de mest in de mestkelders goed wordt gemixt en op meerdere plaatsen wordt bemonsterd. Veehouders moeten zowel de voorraad stikstof als fosfaat kunnen verantwoorden.

NIR-techniek testen

Schouten zegt bereid te zijn om de Near infrared-techniek (NIR-techniek) toe te staan voor mineralenbepaling, als uit onderzoek blijkt dat dit leidt tot een verbetering. Schouten zal dit voor toelating laten testen door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet. De minister zegt dat de techniek veelbelovend lijkt, maar dat de betrouwbaarheid van de fosfaatbepaling nog onvoldoende bewezen is.

Of registreer je om te kunnen reageren.