Home

Nieuws

Beraad over vervolgstappen na POR-uitspraak

Eisers in het kort geding tegen de staat over de afschaffing van de POR-regeling per 1 januari 2018 zijn teleurgesteld dat de rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat deze zaak bij de bestuursrechter hoort.

“Uitermate teleurstellend dat de zaak niet inhoudelijk is beoordeeld”, zegt Hennie de Haan, voorzitter van pluimveehoudersvakbond NVP. Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) is ook teleurgesteld dat de rechter geen uitspraak heeft gedaan. LTO Vakgroep Pluimveehouderij/NOP gaat het oordeel van de rechtbank bestuderen en komt volgende week met een inhoudelijke reactie, zegt een woordvoerder van LTO Nederland-woordvoerder.

Bewust voor kort geding gekozen

De eisers in dit kort geding – LTO/NOP, POV, NVP en Coöperatie DEP – hadden juist voor een kort geding gekozen, omdat een bestuursrechtelijke procedure naar hun mening niet op tijd duidelijkheid voor ontheffingshouders zou bieden. Want een bodemprocedure bij de bestuursrechter zal waarschijnlijk pas in 2019 (of zelfs 2020) duidelijkheid bieden. “Daarom hebben wij aangevoerd dat een civiele procedure mogelijk zou moeten zijn. De rechter oordeelt nu dus anders”, aldus POV. Pluimvee- en varkenshouders die nu geen ontheffing meer krijgen zijn gebaat bij een oplossing op korte termijn.

Tegen de uitspraak kan hoger beroep worden ingediend. NVP en POV beraden zich daarover.

Verzoek voor ontheffing indienen

Pluimveemestcoöperatie DEP zegt onverminderd door te gaan met de ingezette bestuursrechtelijke procedure. Deze procedure faciliteert DEP namens 85 leden.

POV adviseert de (voormalig) ontheffingshouders om bij het Ministerie van LNV spoedig een verzoek in te dienen om de ontheffing op grond van de POR-regeling te verlengen of een nieuwe ontheffing te verlenen.

NVP-voorzitter De Haan ziet voor pluimveehouders mogelijkheden in de motie van Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Carla Dik-Faber (CU) over verruimingen binnen het sectorale fosfaatplafond. Daarover wil zij snel met de minister en de politiek in gesprek. “Die motie biedt mogelijk generieke verruiming, zodat er meer dieren mogen worden gehouden. En zal in elk geval de druk op de markt voor dierrechten verlagen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.