Home

Nieuws

AgruniekRijnvallei boekt recordafzet

AgruniekRijnvallei sloot 2017 af met een winst van € 1,65 miljoen. De omzet was bijna € 240 miljoen.

De afzet van voeders steeg met 1,2% ten opzichte van 2016. Voor het eerst kwam de voerafzet daarmee boven de 630.000 ton. De totale bedrijfskosten daalden in 2017, aldus de onderneming.

Prijsreductie over afgenomen mengvoer

In het resultaat is rekening gehouden met een prijsreductie van ruim € 3 miljoen over de afgenomen mengvoer en gewasbeschermingsmiddelen in 2017. Vorig jaar stelde de directie nog een reductie voor van € 1 miljoen: een reductie van € 2 per ton mengvoer en 1% over de afgenomen gewasbeschermingsmiddelen. Dat was werkelijk € 6 per ton mengvoeders en 3% over de gewasbeschermingsmiddelen. In totaal keerde de coöperatie ruim € 9,3 miljoen uit. Naast de prijsreductie zijn de bonus-, betalings- en ledenkorting en het Extra AR voordeel hierbij inbegrepen. In 2016 werd in totaal bijna € 7 miljoen aan kortingen uitgekeerd.

De 9 Welkoopwinkels boekten een omzetstijging van ruim 9%

Stijging afzet biologisch voer

Opvallend noemt AgruniekRijnvallei de stijging in biologisch voer met 27,3%. Ook ziet de coöperatie een verschuiving van mengvoer naar enkelvoudige voeders. De omzet voor enkelvoudige voeders steeg daardoor met 10,5%. Daarnaast droegen alle 4 de pijlers van het bedrijf, voer, plant, op- en overslag en winkels, positief bij aan het resultaat. De 9 Welkoopwinkels boekten een omzetstijging van ruim 9%.
Artikel gaat verder onder het Facebookbericht.

Stijging verkoop Fysium

De omzet van gewasbeschermingsmiddelen steeg met 4,5%. Dit komt onder andere door de verkoop van Fysium, waartoe AgruniekRijnvallei het recht verkreeg tot verkoop. Fysium vergroot de bewaarbaarheid van fruit. De graaninname in 2017 was 2.400 ton hoger dan in 2016. Daarnaast werd er 3.000 ton meer CCM ingenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.