Home

Nieuws 5 reacties

Oppositiepartijen blijven aandringen op aanpak fraude

Bijna de voltallige oppositie blijft vasthouden aan de wens om strenger op te treden tegen mestfraude.

De partijen vinden dat minister Carola Schouten van Landbouw de pakkans bij mestfraude moet verhogen. Alle oppositiepartijen, met uitzondering van de SGP, steunden een motie van PvdA-Kamerlid William Moorlag op dit punt.

Schouten vindt signaal duidelijk

Minister Schouten ontraadde de motie tijdens het debat over het mestbeleid. Ze vindt niet dat de pakkans te laag is. “Volgens mij hebben wij de afgelopen week in ieder geval laten zien dat je niet zomaar ongestraft kunt frauderen en dat fraude ook niet zomaar kan plaatsvinden zonder dat we dat zien”, zei ze, verwijzend naar de kwestie rondom de kalverfraude. “We hebben laten zien dat de pakkans er is.” Ze voegt er aan toe dat er samen met de decentrale overheden wordt gewerkt aan gebiedsgerichtere handhaving, om de pakkans nog groter te maken.

Foto: ANP
Foto: ANP

Ook een motie van SP-er Frank Futselaar, die vroeg om de verruiming van de mogelijkheden om grasland te scheuren terug te draaien, werd door bijna de voltallige oppositie gesteund. VVD, CDA, D66, ChristenUnie en oppositiepartij SGP steunden de motie niet.

Zesde actieprogramma nitraatrichtlijn

De Kamer stemde in met een voorstel van VVD-Kamerlid Helma Lodders om te komen tot een praktijkbegeleidingsgroep voor het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn, om de ervaringen met het nieuwe beleid in de praktijk te monitoren. Ook het voorstel van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop om de knelpunten bij de verplichte rijenbemesting in de maisteelt in beeld te brengen, werd aangenomen. Het voorstel van SP en PvdD om de verplichte rijenbemesting te beperken en in te zetten op een verbod op maisteelt, kreeg alleen steun van SP, GroenLinks, Denk en PvdD.

Het voorstel van Rik Grashoff (GroenLinks) om het zesde actieprogramma tijdens de looptijd aan te scherpen als blijkt dat het onvoldoende effectief is, behaalde geen meerderheid. GL, SP, PvdA, PvdD, 50Plus en Denk stemden voor de motie.

Laatste reacties

 • koestal

  barbertje moet hangen

 • koestal

  Tegen Moorlag hadden ze ook moeten optreden bij het werkvoorzieningsschap in Drenthe , met het onderbetalen van mensen met een handicap !

 • veelust

  Dat is een opluchting voor de weidevogels bij ons in het gebied dat er geen verbod komt op Maisteelt. Bij ons zitten op de maispercelen midden tussen graslanden immers de meeste weidevogels. Het was wel bekend dat partij VOOR de dieren tegen dieren is maar dat SP, DENK en GROENLINKS ook tegen dieren zijn is dan bij deze ook bekend

 • koestal

  PvdD en de linkse partijtjes hebben geen verstand van weidevogels en komen ook niet of nooit in een weiland,praten hierover van achter een bureau

 • Gat

  Zou een leugendetector bij een debat van onze bewindslieden niet voor helderheid zorgen omtrent fraude door zichzelf!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.