Home

Nieuws 10 reacties

Brabant zoekt nieuwe teelten

De provincie Noord-Brabant zoekt alternatieve teelten.

In het Uitvoeringsprogramma Plantaardig geeft het provinciebestuur aan zich te richten op gewassen die bijdragen aan gezonde voeding, met geen of weinig emissie naar bodem lucht en water die deel uitmaken van een kringloop – inclusief dierlijke mest. De gewassen moeten ook nog economisch rendement opleveren voor de boer en marktleiderschap op kwaliteit en innovatie nastreven. De provincie trekt daar € 450.000 voor uit in de jaren 2018-2020.

Sojateelt, bosbouw en nieuwe gewassen

In het programma, dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant woensdag 7 februari heeft vastgesteld, wordt een aantal concrete projecten genoemd die ondersteuning krijgen. Het gaat daarbij om de teelt van soja, het ontwikkelen en delen van kennis over nieuwe toekomstbestendige teeltsystemen voor de bosbouw (agroforestry) en de introductie van (andere) nieuwe gewassen.

De provincie wil steun geven aan de toepassing van bewerkte dierlijke mest voor plantaardige teelten, waarbij zowel de productie van meststoffen als de aanwending ervan worden gestimuleerd. Doel daarvan is onder andere het gebruik van kunstmest te verminderen. De provincie wil in de projecten zo veel mogelijk samenwerken met andere overheden en belangenorganisaties.

Alternatief voor maisteelt

De provincie denkt dat de nieuwe teelten een alternatief kunnen zijn voor de omvangrijke maisteelt in Noord-Brabant. In de provincie wordt 60.000 hectare mais verbouwd.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings zegt dat mais aan de ene kant een goede aanvulling is op gras als voer voor melkvee, “maar de maisteelt brengt ook risico’s met zich mee van bijvoorbeeld bodemverdichting, overbemesting en daardoor uitspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater.”

Laatste reacties

 • pinkeltje

  Dat is nog eens bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Zo te horen kan de provincie beter zelf gaan boeren. Ze weten precies hoe het moet.......

 • wullum

  Meer bieten telen in noord brabant

 • alco1

  Uitspoeling. Zijn daar vaststaande feiten over?
  Het is zo gemakkelijk te controleren op kleine proef veldjes.
  Ik heb namelijk schoon van al die aannames.

 • Tinus1

  Precies @pinkeltje. Het niet niet gekker worden. Ze denken echt dat boeren een stel slome schapen zijn die nooit iets uitproberen en maar achter elkaar aanrennen. Als het zo makkelijk/economisch haalbaar was , was dat gewas en die moderne bosbouw er allang geweest! Maar op deze manier vullen ze op legale manier de zakken van hun vriendjes: de adviesburootjes. En daarna maar zeggen dat er zoveel subsidie naar de boeren gaat.....

 • Gat

  Wat heeft overbemesting met maïsteelt te maken? Kan toch bij elk gewas wat je teelt. Domme praat

 • mtseshuis

  Wat een onzin weer, zoals Alco al stelt: Hebben ze al eens gemeten tussen de verschillende gewassen op dezelfde gronden bij advies bemesting?
  Mais geeft met de minste input de meeste opbrengst, kan geen gewas aan tippen, ook (voeder)bieten niet!!

 • melkveehouder .

  Je kunt op je klompen aanvoelen dat die linkse rakkers argumenten aan het verzinnen zijn om het boerenlandschap anders in te richten. En wat is dan nog gemakkelijker dan te schermen met het argument water- of luchtvervuiling.

 • John*

  vraag maar een brabant derogatie aan, dikke fractie naar maisland en dunne fractie uit rund en varkensmest naar grasland. Varkensboeren die mais telen is toch gelijk voor de melkveehouders in de buurt.

 • Almagro

  Brabant heeft allang een nieuwe teelt : hennep.
  Uitstekend verdienmodel en zeer goed toepasbaar op kleine akkertjes, schuurtjes en zolderkamertjes. Sluit ook naadloos aan bij de achterban van het het huidige provinciebestuur. Nog even en dan overtreft het in omvang de lokale agrarische economie.

 • hollandagri

  Brabant heeft zogenaamd nog niet in de gaten dat ze met haar emissiebeleid van graasdierhouders akkerbouwers maakt en wat dat tot gevolg heeft

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.