Home

Nieuws 2 reacties

Vrees voor extra bureaucratie in EU-landbouwbeleid

Europese lidstaten vrezen dat in het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid na 2020 eerder meer bureaucratie zal zijn, dan minder. Dat bleek maandag 29 januari bij een eerste discussieronde over de plannen die de Europese Commissie in november heeft gepresenteerd.

De lidstaten ondersteunen het idee om meer flexibiliteit aan de landen te geven bij de realisatie van de doelstellingen die door de Europese Unie worden vastgelegd. Maar de uitvoering en controle daarvan leidt in de ogen van veel landbouwministers niet automatisch tot een vereenvoudiging van het beleid en een verlaging van de lastendruk.

Plannen per lidstaat

Veel lidstaten halen aan hoe het nu verloopt met de plattelandsontwikkelingsplannen. In de voorstellen van Europees landbouwcommissaris Phil Hogan legt de Europese Unie doelstellingen vast op gebied van bijvoorbeeld dierenwelzijn, natuur, milieu en klimaatverandering. Lidstaten moeten een plan maken hoe ze dat willen realiseren. De Europese Commissie moet die plannen goedkeuren en vervolgens kunnen de lidstaten op basis van die plannen hun boeren ondersteunen.

Doordat lidstaten hun eigen invulling kunnen geven aan Europese doelstellingen, ligt concurrentievervalsing op de loer. Praktisch alle landbouwministers pleitten maandag voor een eerlijk en gelijk speelveld. Maar dat is niet voor iedereen hetzelfde. Zo pleitten onder andere Polen, Letland en Litouwen voor het naar elkaar toe brengen van de directe betalingen in verschillende lidstaten.

Directe inkomenssteun

Andere landen (onder andere Nederland, Griekenland, Italië, Oostenrijk) zeggen dat bij de directe betalingen ook moet worden gekeken naar grondprijs en arbeidskosten, die per lidstaat enorm kunnen verschillen. “Het zou niet eerlijk zijn als we uitgaan van een vaste steun per hectare in alle lidstaten”, aldus minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in Brussel.

De directe inkomenssteun moet een zaak blijven van de Europese Unie, en niet in handen worden gelegd van de lidstaten. De Franse landbouwminister Stéphane Travert zei klip en klaar dat hij absoluut tegen een nationale bijdrage aan de directe inkomenssteun is. Aan de andere kant vindt hij wel dat de Europese begroting ambitieus moet zijn en dat er extra geld moet komen voor het landbouwbudget. Zijn Spaanse collega Isabel García Tejerina betoogde dat het landbouwbudget gehandhaafd moet blijven, ondanks het uittreden van de Britten. Veel landbouwministers lieten blijken het budget voor Europese landbouwsteun te willen handhaven.

Compromis

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan drong er bij de landbouwministers op aan die boodschap ook bij de ministers van Financiën en de regeringsleiders neer te leggen, die dit voorjaar besluiten over de omvang van de Europese begroting. De regeringsleiders nemen in mei een besluit over de begroting, waarna het landbouwbeleid nader wordt ingevuld. Het Europees Parlement wil de discussie in juni afronden. Daarna gaan lidstaten, Europees Parlement en Europese Commissie met elkaar in gesprek (triloog) om tot een compromis te komen.

Laatste reacties

  • koestal

    Het is geen vrees maar realiteit !

  • John*

    zet is 100 boeren bij elkaar en er komt voor minder geld een praktischere oplossing.

Of registreer je om te kunnen reageren.