Home

Nieuws

EU tegen WTO-plan landbouwsubsidies

De EU is tegen een WTO-voorstel waardoor haar recht tot het verstrekken van landbouwsubsidies verder wordt ingeperkt.

Op dit moment hebben met name rijke landen waaronder de EU, de VS en Canada nog het recht om een bepaald bedrag aan de meest handelverstorende landbouwsteun te verstrekken. Wat China en India betreft vervalt dat recht. Dit meldt Agra Europe.

Niet voor elk land zelfde regels

De WTO is de afgelopen decennia sterk gegroeid. De organisatie werd lang beheersd door de EU en VS, met een bijrol voor Japan. De vroegste leden van de WTO waren meestal reeds ontwikkelde landen en zij spraken met elkaar af dat landen een bepaald percentage van de landbouwomzet in de vorm van de meest handelverstorende steun mogen geven.

Armere landen die later bij de WTO kwamen, hebben dat recht meestal niet. Voor elk land geldt dat het apart met de WTO-lidstaten moet onderhandelen over de toetredingsvoorwaarden, waardoor niet voor elk land dezelfde regels gelden. Wat China en India betreft wordt dit voor de meest handelverstorende landbouwsubsudies nu aangepakt. De EU bracht hiertegenin dat sommige ontwikkelingslanden wel degelijk dergelijke steun mogen geven, waardoor ongelijkheid ook na uitvoering van het voorstel blijft voortbestaan.

Tegenaanval van China en India

Het voorstel wordt bij de WTO-topconferentie in december opnieuw besproken. Het voorstel van China en India kan volgens bronnen dichtbij de WTO worden gelezen als een tegenaanval, vooral bedoeld om andere voorstellen die hen slecht uitkomen af te laten zwakken. De EU en VS vinden dat de landen te veel landbouwsteun geven en te vaak handelsregels negeren.

India wil ook graag dat aparte afspraken worden gemaakt over flexibelere regels voor ontwikkelingslanden op het gebied van voedselvoorraden. De EU is hier ook tegen en wil dat afspraken over strategische voorraden, die impact kunnen hebben op prijzen, tegelijk worden gemaakt met afspraken over andere vormen van landbouwsteun.

Of registreer je om te kunnen reageren.