Home

Nieuws 13 reacties

Van Dam: inzet sector tegen mestfraude noodzakelijk

De sectorpartijen moeten zelf ook de naleving van het mestbeleid verbeteren. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) in reactie op bevindingen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over mestfraude. Inzet van de sector op dit punt is volgens hem noodzakelijk om de waterkwaliteit te verbeteren.


PBL stelt in haar evaluatie van de meststoffenwet dat in het zuidelijk veehouderijgebied regionaal een overbenutting van de stikstofnorm tussen de 108 en 129% is. Dit wordt gezien als bandbreedte voor het voorkomen van mestfraude.

Illegale mest

Van Dam schrijft dat mestfraude voorkomt in alle schakels van de mestketen, door het hele land. “Om over illegale mest te kunnen beschikken wordt gefraudeerd door fictieve afvoer te creëren. De administratief afgevoerde mest wordt in werkelijkheid op het eigen bedrijf of in de directe omgeving aangewend, met overschrijding van de gebruiksnormen als gevolg”, aldus Van Dam. Hij voegt er aan toe dat de exacte omvang van mestfraude niet bekend is.

Aanscherpingen tegen mestfraude

De laatste jaren zijn er verschillende aanscherpingen geweest om mestfraude tegen te gaan. Zo is sinds 2016 de registratie van mestopslagen verbeterd, worden mesttransporteurs gescreend op crimineel gedrag (bibop-toets), is er extra aandacht voor mest met extreem hoge stikstof- of fosfaatgehalten en geldt voor transport van vaste mest per 1 januari 2017 een AGR-GPS-plicht. Ook wordt het per 1 oktober 2017 verplicht om een monster van vaste mest door een onafhankelijk monsternemer te laten nemen om daarmee de kans op fraude bij mestverwerking te verkleinen.

Inzet van sector nodig

Van Dam vindt dat de betrokken sectorpartijen zelf ook een rol moeten spelen en zelf de naleving moeten verbeteren om mestfraude te voorkomen. “Vooral in regio’s waar volgens PBL per liter 5 tot 30 milligram extra nitraat in het bovenste grondwater kan uitspoelen als gevolg van het boven de normen uitrijden van mest, is de inzet van de sector zelf noodzakelijk om het doel om de waterkwaliteit verder te verbeteren te halen”, aldus Van Dam.

Laatste reacties

 • John*

  het probleem is dat de producenten gecontroleerd worden i.p.v. de aanwenders! Zie het maar als het bemonsteren van een kunstmestfabriek dat is ook zinloos.

  Volgens mij is net ook weer gezegd waar het om gaat en dat is dat monster van het bovenste grondwater. Als de focus daar komt te liggen gaan we het doel bereiken niet door een producent te bemonsteren en een hoop regelgeving. Juist bedrijven die voldoen aan de grondwatereis verdienen een derogatie en ruimte om naar eigen inzicht te bemesten. Zit je verkeerd met het grondwater dan krijg je de taak om een actieplan te maken om onder die gestelde waarde te komen. • alco1

  Juist @John. De afnemer kan het beste met grond en watermonsters aantonen dat men verantwoord bemest.
  Echter is het nu zo dat mineraal honger fraude in de hand werkt.

 • koestal

  zet op elke mestauto een ambtenaar,die kan toch zo meerijden

 • 344412

  Het PBL komt tot deze schatting omdat de gehalten in de afgevoerde mest hoger zijn, dan in de op het eigen bedrijf aangewende mest. Dit klopt niet volgens het PBL. Maar dit klopt wél: boeren weten best welke partij hogere gehalten heeft en voeren die dus af, dit is minder kostbaar per kg af te voeren fosfaat/stikstof. Er kan best hier en daar wat mis zijn, maar 8-29% is echt véél te hoog ingeschat. We betalen ons blauw aan GPS wegen en monsteren en dan zou het nog niet kloppen, hou EZ op.

 • 344412

  En laat Van Dam zelf eens wat doen in plaats van alles van zich af te wentelen. Gewoon steekproefsgewijs enkele bedrijven alles tot de laatste m3 uit zoeken, en vervolgens conclusies trekken, niet op basis van discutabele statistiek.

 • John*

  heb dit jaar alles laten monsteren, ook de mest die op eigen land gaat, om gezeik te voorkomen. Mest met 0,5 kg stikstof en 0,2 kg fosfaat per kuub na scheiden en bezinken is geen uitzondering, dan mag er heel veel dunne fractie in de buurt uitgereden worden.

 • koppelman

  maak het water nog schoner dan kan er helemaal geen vis meer leven en daar komt bij dat het water op het platteland veel schoner is als rond de grote steden

 • wiljo

  Als van Dam er zo zeker van is dat hij kan bewijzen dat er gefraudeerd wordt.
  Waarom lees ik dan nergens dat hij al deze bedrijven een sanctie heeft oplegt?
  Waarschijnlijk omdat er geen bewijs is dat er met mest gefraudeerd wordt.

 • Bolder01

  Van Dam denkt zeker dat we allemaal lentjes heten.Het water is hier schoner dan in de randstad. Neem daar eerst maar is notitie van.. EN DAN NOG FF WIDERS HEEFT WEL EEN PUNT... MINDER..MINDER.MINDER. DE MENS IS VEEL GROTERE VERVUILER DAN DE KOE.

 • 200113528

  Van dam heft ook scheit aan regels. Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten. (Wil zijn gast niet zijn). Wat een lamzak. Pure aandacht afleiding is dit.


 • gradje1966@

  De boeren die zich aan de regels houden zijn de klos.
  Ik zou zeggen monster de grond en neem watermonsters en die bedrijven die veel
  te hoog zitten een aantal jaren geen mest op de grond laten rijden net als in
  Duitsland of het bedrijf inbeslagnemen zodat het niet meer lucratief is om te frauderen

 • Mbmb

  Gradje1966 heeft ook niet veel inzicht in de materie of laat zelf zijn grond nooit bemonsteren. Er is lang niet altijd een directe relatie tussen mestaanwending en fosfaatgehalte in de grond. Er is genoeg grond met een voortdurend hoog PAL die beïnvloed wordt door externe factoren. Het bemonstering systeem is niet veel meer dan een systeem en helemaal niet geschikt voor conclusies mbt fraude. Trouwens, uitlatingen als 'inbeslagname bedrijf' etc, daar moet ik niets van hebben, de risico's zijn al veel te groot, denk maar aan wat recente uitspraken van de C r v B op het gebied van nultoleratie: als bedrijf wordt je kapot gemaakt zonder dat er opzet, schuld of zelfs maar beïnvloeding is. Denk daar eens aan voor je zoiets schrijft..

 • koestal

  Mest lijkt erger te zijn dan drugshandel of productie, drugshandel is bijna normaal ,maar mest dat is verschrikkelijk. Vooral in de Zuid-Hollandse oppervlaktewater en bij de overstorten van riolen en de lekkende riolen is het fosfaatgehalte erg hoog in het water. Maar de boeren krijgen de schuld van politici en ambtenaren. Boeren zijn altijd de zondebok bij de overheid

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.