Home

Nieuws

Relatie ALS en gewasbescherming niet gevonden in cohortstudie

Een uitgebreide cohortstudie heeft geen relatie tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de zenuwziekte ALS (amytrophic lateral sclerosis) vastgesteld.

Utrecht – Een uitgebreide cohortstudie heeft geen relatie tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de zenuwziekte ALS (amytrophic lateral sclerosis) vastgesteld. Mensen die worden blootgesteld aan laagfrequente elektromagnetische velden hebben wel twee keer zoveel kans op ALS. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht en de Universiteit Maastricht. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Occupational & Environmental Medicine.

In de Nederlandse cohortstudie zijn sinds 1986 meer dan 58.000 mannen en 62.000 vrouwen vanaf 55 jaar gevolgd op basis van vragenlijsten die de deelnemers zelf invulden. Bij deze studie zijn de gegevens van mensen die zijn overleden aan ALS vergeleken met meer dan 4.000 andere deelnemers aan de studie.

Daarbij is gekeken naar de mate waarin zowel de patiënten als de controlegroep waren blootgesteld aan onder andere bestrijdingsmiddelen. Voor blootstelling aan laagfrequente elektromagnetische velden werd een mogelijk verband aangetoond. De blootstelling aan onder meer bestrijdingsmiddelen toonde geen grotere kans op ALS aan.

Cohortstudie mogelijk niet precies genoeg

In andere onderzoeken is wel een mogelijke relatie tussen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en ALS gevonden. In een commentaar bij de studie zegt Hans Kromhout van het IRAS dat de cohortstudie mogelijk niet precies genoeg is om een relatie te leggen tussen beroepsmatige blootstelling en een ziekte. Volgens Kromhout is het wellicht beter om een onderzoek uit te voeren waarbij meer specifiek op individueel niveau wordt bekeken hoe de blootstelling is geweest.

Of registreer je om te kunnen reageren.