Home

Nieuws 4 reacties

Zorgen over voortgang asbestsanering

Het wil maar niet vlotten met de sanering van asbestdaken.

De sanering van asbestdaken gaat te langzaam, vindt het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig. Er ligt naar schatting nog 90 miljoen vierkante meter dak op agrarische gebouwen, al dan niet nog in gebruik.

Het stimuleringsprogramma wil weten waar de knelpunten zitten en houdt daarom online een enquête onder eigenaren van asbestdaken in het buitengebied. Volgens programmamanager Ruud Hoosemans is het belangrijk dat bekend wordt op welke manieren dakeigenaren ondersteund willen worden en wat hen weerhoudt van het saneren van hun dak.

Bedrijfsbeëindiging en sanering

De enquête is vier jaar geleden ook gehouden. Toen vulden 3.500 mensen hem in. De teller staat nu al op 2.000, aldus Hoosemans. Naast geld is er vooral behoefte aan duidelijkheid, zo blijkt. Ook is er behoefte aan hulp en begeleiding bij de asbestsanering. De programmamanager signaleert daarnaast een toenemende interesse in combinaties van bedrijfsbeëindiging en sanering, in plaats van het zonnedak waar blijvende bedrijven eerder voor kiezen.

Welke subsidies voor saneren asbest is er in elke provincie? Bekijk het hier.

20 miljoen vierkante meter gesaneerd

De overheid stuurt erop aan dat in 2024 alle asbestdaken gesaneerd zijn, maar dit is nog niet wettelijk vastgelegd. Een inventarisatie in 2012 kwam op een totaal van 120 miljoen vierkante meter, waarvan 100 miljoen agrarisch. Er is sinds die tijd 20 miljoen vierkante meter gesaneerd.

Enquête niet voor vastlegging locaties.

De enquête is niet bedoeld om locaties in beeld te krijgen, benadrukt Hoosemans, maar om behoeftes en wensen van dakeigenaren te inventariseren. Het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig is een samenwerkingsverband van LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Achmea en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Laatste reacties

 • ZaadjesBV

  Laat je maar netjes liggen.
  Die dijksma is toch weg, je ziet wat die club gepresteerd heeft zijn er nog 9 9 teveel

 • Mbmb

  Weet iedereen dat de Raad van State in het advies zeer kritisch is over het ontbreken van een redelijke schaderegeling. De RvSt concludeert dat er zeer zware lasten worden neergelegd bij vooral de agrarische sector. De asbest is geheel legaal aangebracht en wordt met de regeling die er per 1 juli aankomst 'onrechtmatig'. Uit de regeling gaan verplichtingen voortvloeien die leiden tot hoge lasten. Dijksma, onze linkse voormalige staatssecretaris, reageert dat er 'geen sprake' zal zijn van een schaderegeling en dat de agrarische sector niet in aanmerking zal kunnen komen voor enige schadevergoeding. Of dat klopt is nog maar zeer de vraag. We weten dat onze rode vriendin zoveel mogelijk zal doen om overleven in de sector zwaar te maken. Het eenvoudigweg toekennen van extra zware lasten is voor haar een makkelijke score. In dit geval echter zal de agro sector gezamenlijk en massaal eisen tot compensatie van schade in moeten dienen en die zullen zeer zeker niet kansloos zijn, zoals Dijksma beweert. Het beginsel is dat onredelijke lasten niet (geheel) ten laste van de getroffenen behoren te komen. Op de afwezigheid van een algemene schaderegeling past maar 1 antwoord: claims indienen, liefst georganiseerd in de stichting ' Asbest verlies' oid. Samen een advocaat inhuren, en er tegen aan!

 • glaasje

  Nogmaals, Als de overheid de asbest daken kwijt wil, dan betaald de overheid deze asbest sanering ook!!!!!!!!! Belachelijk dat mensen op eigen kosten een dak moeten vernieuwen.

 • Erik van den Berg

  De regeling heeft naar mijn idee alleen goede kans van slagen (meer dan 95% asbestdaken verwijderd zonder protest) bij volledige subsidie van de overheid (en het liefst ook organisatie).

Of registreer je om te kunnen reageren.