Home

Nieuws

Onderzoek: leverancier moet vooral afspraken nakomen

Boeren in Nederland, Duitsland en Engeland vinden het niet nakomen van afspraken de grootste afknapper in de relatie met leveranciers. Dat blijkt uit een enquête.

Nederlandse boeren vinden slecht advies en slechte communicatie, zoals drammen, ook belangrijke ergernissen. Dat meldt CRM Partners op basis van een telefonische enquête onder 507 boeren in de 3 genoemde landen.

De vraag is gesteld aan veehouders en akkerbouwers en heeft betrekking op allerlei soorten leveranciers; bijvoorbeeld van melkrobots, zaaigoed, bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De respondenten in het onderzoek, dat dus maar een beperkte omvang heeft, waarderen toeleveranciers gemiddeld met een rapportcijfer van 7,6. De collega’s in Duitsland en Engeland geven gemiddeld een 8.

Engelse boer vindt prijs vaker een probleem

Nederlandse maar ook Duitse boeren noemen het niet nakomen van afspraken ook de belangrijkste reden de relatie met een leverancier te beëindigen. In Engeland wordt de hoogte van de prijs vaker als reden genoemd. In Duitsland is slechte advisering net als in Nederland een belangrijke ergernis. In Duitsland en Engeland spelen ook late levering een belangrijke rol.

In Duitsland is slechte advisering net als in Nederland een belangrijke ergernis.

Communicatie tussen leverancier en boer verschuift

Het onderzoek laat zien dat communicatie tussen leverancier en afnemer verschuift, van face-to-face naar telefonisch en via internet. Het merendeel van de Nederlandse respondenten, zo’n 78%, geeft aan dat de meeste communicatie face-to-face plaatsvindt. In Duitsland en Engeland is het meeste contact telefonisch, mogelijk vanwege de afstanden.

Minder contact ‘aan de keukentafel’

Herman Bodewes overzag als accountmanager van CRM Partners het onderzoek. “Van oudsher kenmerkt de relatie tussen boer en leverancier zich voornamelijk door persoonlijk contact aan de keukentafel. Maar nieuwe ontwikkelingen zorgden er enkele jaren geleden al voor dat dit model onder druk is komen te staan”, aldus Bodewes.

Leveranciers communiceren vaker digitaal met de boer

Leveranciers werken volgens hem steeds fabrieksmatiger en leggen zich steeds meer toe op digitale communicatie. “Gevolg hiervan is dat de bezoekfrequentie omlaag gaat en de communicatie korter en krachtiger wordt. De grote vraag is echter wat het effect hiervan is op de relatie met de ondernemer. Hoe beoordelen agrariërs de huidige relatie met hun leveranciers?”

Volgens Bodewes, wiens bedrijf producten levert voor het onderhouden van klantrelaties, moeten bedrijven de wensen van klanten goed in kaart brengen.

Of registreer je om te kunnen reageren.