Home

Nieuws

Geen uitbreiding ecologisch aandachtsgebied

Europese Commissie is niet van plan aandeel ecologisch aandachtsgebied te verhogen van 5 naar 7%.

Dat blijkt uit de evaluatie van de Europese Commissie over de verplichting om ten minste 5 % van het areaal bouwland in te richten als ecologisch aandachtsgebied.

De Europese Commissie moest voor het eind van deze maand een verslag leveren met eventueel het voorstel om het aandeel ecologische aandachtsgebieden te vergroten. Nederland heeft zich daartegen verzet, bij monde van toenmalig akkstaatssecretaris Henk Bleker.

Boer kiest voor teelt vangewassen

Uit de rapportage blijkt dat de meeste boeren in de Europese Unie ervoor kiezen de vergroening uit te voeren door de teelt van productieve gewassen (vanggewassen of stikstofbindende gewassen). In Nederland is dat voor 98% van het areaal het geval.

Stop op gewasbeschermingsmiddelen

De Europese Commissie wil dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de ecologische aandachtsgebieden wordt verboden. Daarbij worden de eisen aangepast, zodat het gemakkelijker is om landschapselementen en bufferstroken als ecologisch aandachtsgebied mee te tellen.

Maandag 3 april praten de EU-landbouwministers over de vergroeningsmaatregelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.