Home

Nieuws 3 reacties

Slot op geitenbedrijven Gelderland is tijdelijk

Het slot op geitenhouderijen in Gelderland is tijdelijk. Dit benadrukken Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland.

Naar aanleiding van de behandeling in de Statencommissie stelt GS een slot voor tot 1 januari 2021. Hiermee vervalt ook de verplichting voor gemeenten in Gelderland om hun bestemmingsplannen binnen twee jaar in overeenstemming te brengen.

Verhoogde kans op longontsteking

Aanleiding voor het slot op de geitenhouderij in Gelderland, dat in augustus in ging, was het VGO-2 onderzoek. De resultaten van dit onderzoek toonden aan dat omwonenden van een geitenhouderij een verhoogde kans hebben op longontsteking.

Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

Andere voorstellen vanuit de Statenfracties neemt GS niet over. GS vindt het te vroeg om eventuele groei of verplaatsing al toe te staan. Zo is het ook nog niet mogelijk om een stal uit te breiden zonder dat het aantal geiten toeneemt en wordt er ook geen onderscheid gemaakt in dichtbevolkte en dunbevolkte gebieden.

Andere maatregelen

Op dit moment lopen er verschillende vervolgonderzoeken op het VGO-2 onderzoek. Als uit deze onderzoeken blijkt wat er precies zorgt voor het verhoogde risico’s op gezondheidsklachten, weet de provincie welke maatregelen genomen moeten worden. Dan zal het verbod op uitbreiden en vestigen ook met terugwerkende kracht uit de Omgeving Verordening worden gehaald, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Het is heel gevaarlijk dat de overheid maatregels neemt als blijkt dat een economische activiteit een verhoogde kans geeft op ziektes. Voor dat je het weet geeft dat precedentwerking en klagen de boeren straks (lucht)havens en industriegebieden in het westen van het land aan.

 • Komt goed

  Waarom een foto van de geiten in de wachtruimte geplaatst Dit geeft een totaal verkeerd beeld bij mensen die niets van de geitenhouderij weten Ze hebben echt veel meer ruimte in de stal
  Theo Menting

 • farmerbn

  Ja ,dat zie je steeds vaker in dit onafhankelijk weekblad voor de landbouw. Boerderij moet bijhouden welk artikelschrijver welk soort foto bij een artikel plaatst.

Of registreer je om te kunnen reageren.