Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Slot op geitenbedrijven Gelderland is tijdelijk

Het slot op geitenhouderijen in Gelderland is tijdelijk. Dit benadrukken Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland.

Naar aanleiding van de behandeling in de Statencommissie stelt GS een slot voor tot 1 januari 2021. Hiermee vervalt ook de verplichting voor gemeenten in Gelderland om hun bestemmingsplannen binnen twee jaar in overeenstemming te brengen.

Verhoogde kans op longontsteking

Aanleiding voor het slot op de geitenhouderij in Gelderland, dat in augustus in ging, was het VGO-2 onderzoek. De resultaten van dit onderzoek toonden aan dat omwonenden van een geitenhouderij een verhoogde kans hebben op longontsteking.

Foto: Hans Prinsen

Foto: Hans Prinsen

Andere voorstellen vanuit de Statenfracties neemt GS niet over. GS vindt het te vroeg om eventuele groei of verplaatsing al toe te staan. Zo is het ook nog niet mogelijk om een stal uit te breiden zonder dat het aantal geiten toeneemt en wordt er ook geen onderscheid gemaakt in dichtbevolkte en dunbevolkte gebieden.

Andere maatregelen

Op dit moment lopen er verschillende vervolgonderzoeken op het VGO-2 onderzoek. Als uit deze onderzoeken blijkt wat er precies zorgt voor het verhoogde risico’s op gezondheidsklachten, weet de provincie welke maatregelen genomen moeten worden. Dan zal het verbod op uitbreiden en vestigen ook met terugwerkende kracht uit de Omgeving Verordening worden gehaald, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

Beheer
WP Admin