Home

Nieuws 7 reactieslaatste update:17 nov 2017

Schouten vertrouwt op derogatie

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) houdt ondanks de onrust over mestfraude vertrouwen in het verkrijgen van een nieuwe derogatie vanaf 2018.

Dat bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer over het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Schouten verwacht in het voorjaar van 2018 duidelijkheid te krijgen over een nieuwe derogatie. “We hebben een goed plan”, zegt de minister. Ze adviseert boeren die gebruik willen maken van derogatie vanaf 1 januari te handelen volgens de regels van de huidige derogatie. “Maar dat is wel voor eigen rekening en risico. Formeel hebben we per 1 januari geen derogatie meer, waardoor voor iedereen de standaardnorm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare geldt.

Om in aanmerking te komen voor derogatie moeten melkveebedrijven nu minimaal 80% grasland hebben, moeten gronden bemonsterd en geanalyseerd zijn op fosfaattoestand en stikstofleverend vermogen en mag geen fosfaatkunstmest worden gebruikt. Het uitrijden van drijfmest op grasland is toegestaan vanaf 16 februari.

Niet verder aangescherpt

Schouten heeft na de onrust die is ontstaan over mestfraude na de publicatie in NRC Handelsblad geen extra contact gehad met de Europese Commissie in Brussel, waarmee ze in onderhandeling is over het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn en een nieuwe derogatie. Extra maatregelen opnemen in het zesde Actieprogramma is volgens Schouten ook niet nodig. “Er worden al extra maatregelen genomen tegen fraude, dat hoeft niet verder aangescherpt te worden”, vindt Schouten.

Kritiek op aanpak mestfraude

Met name vanuit de oppositie kwamen felle oproepen voor extra aanpak van mestfraude. “De overheid heeft een potje gemaakt van de mestwetgeving”, vindt Rik Grashoff (GroenLinks). Esther Ouwehand (PvdD) vindt dat alle maatregelen een doekje voor het bloeden zijn. Alleen krimp van de veestapel is in haar ogen effectief. Ouwehand legt de nieuwe minister uit hoe het volgens haar in de landbouw werkt. “De overheid geeft de sector zoveel mogelijk

speelruimte, de sector neemt hier een loopje mee en als de bom barst, wijst de sector verwijtend naar de overheid.” Tjeerd de Groot (D66) en Frank Futselaar (SP) zijn zeer kritisch op LTO Nederland en ZLTO. Ze zijn verbaasd dat bestuurders niet eerder ingrepen en nu ook weinig van zich laten horen. “Hoe kan het dat de voorzitter van ZLTO wist dat de bom een keer zou barsten, maar dat hij niet ingreep?”, vraagt Futselaar zich af.

Minister Carola Schouten tijdens het overleg in de Tweede Kamer. De minister blijft bij haar besluit om de sector zelf een plan te laten maken voor aanpak van de mestfraude. Foto: ANP
Minister Carola Schouten tijdens het overleg in de Tweede Kamer. De minister blijft bij haar besluit om de sector zelf een plan te laten maken voor aanpak van de mestfraude. Foto: ANP

Schouten blijft bij aanpak

Vooral het besluit om de sector zelf een plan van aanpak te laten maken kreeg veel kritiek. Schouten blijft echter bij haar aanpak. “Er zijn al veel extra maatregelen genomen om fraude aan te pakken. Ik kan regel op regel stapelen, maar als er in de sector een cultuur is om elkaar de hand boven het hoofd te houden, lossen we het probleem niet op”, zei ze tijdens het debat. Oppositiepartijen zijn tegen de aanpak met de sector, omdat ze vinden dat de overheid verantwoordelijk is voor controle en handhaving. “Je kan de overheid niet verwijten dat er fraude wordt gepleegd, zoals je de politie niet kan verwijten dat er woninginbraken worden gepleegd”, zegt ze. “Maar je gaat het inbrekersgilde ook niet vragen of ze zich beter willen gedragen”, reageert Grashoff. Schouten reageert: “Maar we kunnen bewoners wel vragen om deuren op slot te doen.”

In december beoordeeld

Het plan van de sector om mestfraude aan te pakken zal in december beoordeeld worden door onder andere de NVWA, de inlichtingen- en opsporingsdienst OID en RVO.nl op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. In reactie op vragen van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zegt Schouten dat er geen geld voor de warme sanering varkenshouderij bij fraudeurs terecht mag komen. De Groot vindt dat er eerst een naadloos plan voor een oplossing van het mestprobleem moet zijn, voordat er een cent overheidsgeld voor het saneringsplan wordt uitgegeven. ” Anders is het een bodemloze put”, aldus De Groot.

PvdA-Kamerlid William Moorlag wil een beroepsverbod in stellen voor ondernemers die structureel de regels overtreden. Dit is volgens Schouten moeilijk uitvoerbaar, omdat ‘boer’ een vrij beroep is. Ze pleit voor het zelfreinigend vermogen van de sector. “De sector heeft er zelf belang bij om geen zaken te doen met bijvoorbeeld een transporteur die fraude heeft gepleegd”, zegt ze. Bij de NVWA is een meldpunt waar ondernemers verdenken van mestfraude kunnen melden.

POR en sectorplafonds

Minister Schouten herhaalde na vragen van VVD en CDA dat er echt geen ruimte is om de POR-regeling, voor gratis rechten voor varkens- en pluimveehouders die de mest volledig verwerken, te verlengen. Dat zou de derogatie in gevaar brengen.

“Wel ben ik in Brussel in onderhandeling om verwerkte mest te verdisconteren in de fosfaatplafonds. Dat zou nog wat ruimte kunnen bieden, maar de uitkomst van deze onderhandelingen zijn nog niet bekend”, aldus de minister.

Geurts en Lodders vroegen tevens de sectorale fosfaatplafonds te schrappen in het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn, omdat dit volgens hem een extra slot zet op een deur die al dicht is. “Dit is een nadrukkelijke eis van de Europese Commissie. We hebben er veel aan moeten doe om deze fosfaatplafonds te behalen, de sectorale fosfaatplafonds geven een extra mogelijkheid tot controle. Het is het belang van behoud van derogatie om deze te behouden”, aldus Schouten. Ze wil wel inzetten op de mogelijkheid van overheveling van fosfaatruimte tussen sectoren, als de fosfaatproductie onder de plafonds is.

Proef met mineralenconcentraat en KringloopWijzer

De minister zegde toe dat de proef voor mineralenconcentraten in 2018 in dezelfde omvang en vorm wordt voortgezet. Ook komt er een proef voor de KringloopWijzer. Dit zal op beperkte schaal zijn bij verschillende grondsoorten om te kijken of het echt werkt.

Laatste reacties

 • koestal

  Ik heb er geen vertrouwen meer in ,de fraude gaat gewoon door .

 • alco1

  Onbegrijpelijk.
  Na 1 jan doorgaan op de wijze die derogatie voorschrijft, maar het is wel voor eigen risico.

 • farmer135

  Gelukkig gaat de minister door op de ingeslagen koers, namelijk het behouden van derogatie.

 • Probe

  Jammer dat deze minister niet keerpunt heeft gemaakt om de pluimveesector te ontzien en niet de POR af te schaffen. Zo blijft deze sector ondergeschikt aan de grote lobby van de melkveesector.
  Had verwacht met steekhoudende argumenten dat dit een appeltje eitje was om deze sector meer ruimte te geven na alles wat er meegemaakt is en inspanning qua mest afzetten buiten de landbouw.

 • Toch niet fijn voor LTO en ZLTO dat de Groot en Futselaar kritisch op hun zijn. Ze zijn niet de enige. Veel leden hebben al bedankt. Wees nu flink en pak de schuldigen eens aan. De hardwerkende en keurig aan de regel houden boeren zijn het een keer zat dat zij altijd de dupe worden van dit soort lieden die zich nergens voor schamen en er alleen maar voor een eigen ikke bezig zijn.

  **Een insinuerende opmerking is uit deze reactie verwijderd**

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Kelholt

  Wanneer gaat Boerderij nou eens reageren op het volgende artikel:
  <>
  De NRC heeft zelf inmiddels al op 16 november via een miniem kolommetje op pagina 368 gerectificeerd dat het percentage "fraudeurs" niet 61% maar 39% bleek te zijn.
  Aan Boerderij de nobele taak om de rest van het artikel van NRC te fileren en niet om met de rest van de wolven van Groen Links, Rabobank, LTO, Cumela enz. enz. mee te huilen.

 • Almagro

  @Boerderij, lijkt me voor een vakblad als het uwe geen onredelijke opgave, sterker nog : het lijkt me een uitstekende suggestie die @Kelholt hier oppert , toch?

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.