Home

Nieuws 1 reactie

Stagnatie door PAS-model

Vergunningaanvragen voor veehouders stagneren door het verplichte rekenmodel Aerius. Na de aanpassing op 1 september 2017 ‘spotten de uitkomsten met logica en voorspelbaarheid en zijn er radicaal andere en raadselachtige uitkomsten met desastreuze gevolgen voor lopende aanvragen en ontwikkelingsmogelijkheden in het algemeen’.

Dat stelt Steven van Westreenen van het gelijknamige adviesbureau voor vergunningsaanvragen. Hij luidt de noodklok over de gevolgen van het rekenmodel.

Berekeningen met Aerius zijn nodig voor het aanvragen van een natuurbeschermingsvergunning en zijn onderdeel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Andere adviseurs in Midden en Oost-Nederland hebben dezelfde ervaring, net als landelijk opererende organisaties zoals Farmconsult, Exlan en DLV.

Relatief grote toename berekende ammoniakdepositie

Bij een minimale wijziging in de zogenoemde emissiepunten kan er een een relatief grote toename zijn van de berekende ammoniakdepositie (neerslag van stikstof) in Natura 2000-gebieden, door bouwplannen. Dat gebeurt ook bij aanvragen waarbij de ammoniakemissie (uitstoot van stikstof) gelijk blijft, benadrukt Sjaak van Schaik, adviseur bij Van Westreenen. Hij geeft als concreet voorbeeld een bedrijf met een ammoniakemissie van 3.000 kilo. Door het verschuiven van het emissiepunt met 1 meter, ontstaat een hogere depositie, vooral op grote afstand. Onverklaarbaar volgens Van Schaik. Vergunning zou in die situatie alleen mogelijk zijn met een reductie van de emissie met 500 kilo. Dergelijke verschillen van 10 tot 30% komen regelmatig voor, sinds 1 september dit jaar.

Aerius: resultaten zijn niet vreemd

Het probleem is aangekaart bij de beheerders van Aerius (de helpdesk PAS), zij gaven aan dat de resultaten niet vreemd of opmerkelijk zijn. Teleurstellend vindt Van Schaik, mede omdat het rekenmodel de basis is voor alle ontwikkelingen waarmee stikstof is gemoeid. Niet alleen voor alle veehouders, maar ook voor wegenbouw, industrie, scheepvaart en woningbouw.

Het PAS-bureau erkent desgevraagd dat er gevallen zijn waarin een lagere emissie kan leiden tot een hogere depositie. Dat komt in alle gevallen door een verandering in de emissiekenmerken, locatie of uitstoothoogte. Het rekenhart van Aerius is per 1 september niet gewijzigd, volgens een woordvoerder. En er zijn geen normen aangescherpt. Wel wordt de toetsing van alle leefgebieden van kwetsbare soorten nu in Aerius meegenomen. Volgens het Pasbureau zijn er de afgelopen twee jaar in totaal ruim 3.400 vragen, wensen en klachten binnengekomen die ‘zo goed mogelijk worden beantwoord en waar mogelijk meegenomen in aanpassingen van het systeem’.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.