Home

Nieuws

Onderwaterzetten Leenheerenpolder stap dichterbij

De Leenheerenpolder in de Hoeksche Waard (Zuid-Holland) is ten onrechte van de Europese lijst met beschermde natuurgebieden geschrapt.

Dat oordeel velde het Europees Hof van Justitie donderdag 19 oktober. De Europese Commissie koppelde de polder in 2014 los van het beschermde Natura 2000-netwerk, waar het gebied rond het Haringvliet deel van uitmaakt, maar volgens de rechters rammelt de argumentatie voor dat besluit.

De Commissie baseerde zich op een ‘wetenschappelijke fout’ in het besluit om de polder bij het natuurgebied te betrekken. Maar de rechters stellen vast dat het dagelijks bestuur van de EU juist zelf geen wetenschappelijk bewijs heeft geleverd om aan te tonen dat een fout is gemaakt. Het hof in Luxemburg boog zich over de kwestie op verzoek van de Raad van State, de hoogste Nederlandse bestuursrechter.

Aan de natuur overlaten

Door de uitspraak is de kans groter geworden dat de polder wordt ontpolderd, dus aan de natuur wordt overgelaten. De Vereniging Hoekschewaards Landschap eist dat de polder alsnog de status van Natura 2000-gebied krijgt van de Raad van State. Daarvoor is een nieuw aanwijzingsbesluit nodig.

De provincie kocht de 188 hectare grote polder in 2009 met als doel er een nat getijdengebied van te maken. Aanvankelijk werd dat plan tegengehouden, maar Natuurmonumenten ging in beroep tegen een statuswijziging en won uiteindelijk dus in Luxemburg.

Veehouder Freek Ampt uit deze polder reageert niet verbaasd, hij had er al geen vertrouwen in. Hij heeft jarenlang geijverd voor een alternatieve bestemming voor de polder en zich onder meer gericht op weidevogelnatuur.

Of registreer je om te kunnen reageren.