Home

Nieuws 3 reacties

Kamermeerderheid tegen verhogen mestverwerkingsplicht

Een ruime Kamermeerderheid is tegen het verhogen van de verplichte mestverwerkingspercentages in 2017.

Dat blijkt bij een rondgang langs politieke partijen. VVD, CDA, SGP, PVV, ChristenUnie, SP en PvdD willen dat de verplichte mestverwerkingspercentages niet worden verhoogd. De motivering van de partijen om tegen de verhoging te zijn verschilt.

'Te hoge kosten voor veehouders'

Een aantal partijen vindt het niet terecht dat de percentages verhoogd worden, omdat er nog onvoldoende mestverwerkingscapaciteit is. Dit leidt tot te hoge kosten voor veehouders. PvdD vindt dat mestverwerking sowieso geen oplossing is voor het mestprobleem. SP is het niet eens met het uitgangspunt dat er met deze percentages sprake is van een evenwicht op de mestmarkt. "Er is gewoon veel te veel mest in Nederland", vindt SP.

Eind december maakte staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken de mestverwerkingspercentages voor 2017 bekend. Veehouders in regio Oost moeten in 2017 52% van hun mestoverschot op bedrijfsniveau verwerken (was 35% in 2016). In regio Zuid stijgt het verplichte verwerkingspercentage van 55 naar 59% en voor regio Overig blijft het verplichte verwerkingspercentage stabiel op 10% van het bedrijfsoverschot.

Problemen met opschalen verwerkingscapaciteit

LTO en NVV, maar ook Kamerleden van CDA en SGP, riepen Van Dam al eerder op om de mestverwerkingspercentages niet te verhogen in 2017. Dat zou de lastendruk voor veehouders te veel verhogen, onder andere omdat er problemen zijn met het opschalen van de verwerkingscapaciteit, vooral in regio Oost. Van Dam had geen boodschap aan deze oproep, en verhoogde de percentages toch. Hij verwacht dat mede door de investering van bijna €10 miljoen uit het EU-crisisbudget voor mestverwerking in regio Oost, de mestverwerkingscapaciteit snel op orde komt.Of de Kamer een verlaging van de mestpercentages gaat afdwingen is nog onduidelijk. Voorlopig wachten de politici eerst de antwoorden van Van Dam op de vragen af.

Laatste reacties

  • info519

    v dam heeft er schijt aan...............

  • koestal

    wie heeft het voor het zeggen ? van Dam of de Tweede Kamer

  • gijsbers

    V dam kan dit heel makkelijk berekenen of er capaciteit voldoende is. Neem 2016 is er teveel verwerkt (zie vvo prijsontwikkeling ). komt er nog bij een daling van de fosfaatproductie uit de melkveehouderij. dan is alleen de onzekerheid hoeveel krijgen de nieuwe fabrieken extra verwerkt. ik heb ook liever geen stijging ivm mijn eigen mestverwerkingsplicht

Of registreer je om te kunnen reageren.