Home

Nieuws

Copa Cogeca: geen verbod gewasbescherming in ecologisch aandachtsgebied

Europese boerenorganisatie Copa Cogeca is kritisch op de voorstellen van de Europese Commissie om de vergroening van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te vereenvoudigen. Copa Cogeca-voorzitter Martin Merrild vindt het onaanvaardbaar dat de Commissie overweegt het gebruik van pesticiden voor eiwithoudende gewassen in ecologische aandachtsgebieden (EFA) te verbieden.

“We moeten het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor stikstofbindende gewassen, braaklegging en vanggewassen in ecologische focusgebieden toe staan”, vindt Copa Cogeca.

Ook het verlengen van de verplichte braakperiode van 6 naar 9 maanden en de minimale periode van 10 weken voor vanggewassen vindt Copa een verzwaring in plaats van een vereenvoudiging van het beleid.

De organisatie vindt dat de voorstellen de situatie voor boeren niet makkelijker maakt, mede ook vanwege het moment waarop de voorstellen worden bekendgemaakt. “Boeren hebben voor volgend jaar al hun keuzes gemaakt op basis van het bestaande beleid”, vindt Merrild.

LTO: klein beetje middel kan veel gebruik voorkomen

LTO Nederland heeft staatssecretaris Martijn van Dam laten weten dat een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de EFA's ongewenst is. "Met een klein beetje noodzakelijke gewasbescherming (onkruidbestrijding) kunnen we een veelvoud aan gewasbeschermingsmiddelen in een volggewas voorkomen. Ook in peulvruchten, zoals lupine en veldbonen die als vanggewas geteeld worden, is gewasbescherming nodig. Dit helpt alternatieven te vinden voor import van soja", aldus LTO.

In Brussel wordt nog overlegd over de definitieve aanpassing van de vergroeningseisen.

Of registreer je om te kunnen reageren.