Home

Nieuws

Boer vangt bot met bezwaren tegen EHS-Westerbroek

Een boer uit de provincie Groningen die bezwaar maakt tegen het inpassingsplan 'EHS Westerbroek' is door de Raad van State woensdag 17 augustus in het ongelijk gesteld.

Het inpassingsplan maakt een nieuwe ecologische verbindingszone mogelijk tussen Midden-Groningen en het Zuidlaardermeer. De verbindingszone bestaat uit 250 hectare natuurgebied en is een onderdeel van het landelijke natuurnetwerk de Natte As tussen de Zeeuwse Delta en het Lauwersmeergebied.

Volgens de boer is de verbindingszone langs rijksweg A7 veel te breed. Hij vindt dat de zone daar niet breder moet zijn dan 150 meter.

Geen harde afspraken over breedte verbindingszone

Volgens de Raad van State (RvS) blijkt uit de stukken dat over de exacte breedte van de verbindingszone geen bindende afspraken zijn gemaakt. De zone in het plan is soms breder dan 150 meter, bijvoorbeeld ter hoogte van het bedrijf van de bezwaarmakende boer, waar de zone circa 300 meter breed is.

De provincie meldt dat voor een een robuuste ecologische verbindingszone gemiddeld minimaal 150 meter nodig is. Als de EHS te smal wordt, is in het plan grenzend aan gronden die eigendom zijn van de provincie de EHS ruimer om gemiddeld op een breedte van minimaal 150 meter uit te blijven komen.

Argumenten provincie zijn redelijk

De RvS zegt in zijn uitspraak dit niet onredelijk te vinden. Provinciale Staten hebben naar het oordeel van de RvS ter hoogte van het bedrijf van de bezwaarmakende boer dit beleid redelijk toegepast.

Ook het bezwaar dat de verbindingszone zo ver mogelijk van agrarische bedrijven vandaan wordt aangelegd om te voorkomen dat deze  in hun bedrijfsvoering worden belemmerd, vindt geen genade in de ogen van de RvS. De provincie heeft naar meerdere varianten gekeken. Bovendien heeft meerderheid van de boeren voor het uiteindelijke tracé gekozen, stelt de RvS, omdat hiermee de effecten op de landbouw als geheel beperkt blijven.

Geen betere financiële compensatie

De eis van de boer dat hij een betere financiële compensatie zou moeten krijgen, treft ook geen doel. De RvS stelt de boer in het ongelijk. De eventuele waardevermindering van de gronden is volgens de RvS niet zodanig dat Provinciale Staten hieraan bij haar afweging een groter gewicht had moeten toekennen.

Of registreer je om te kunnen reageren.