Home

Nieuws 5 reacties

Schultz neemt bij waterbeleid ook andere fosfaatbronnen mee

Minister Melanie Schultz-Van Haegen van Infrastructuur en Milieu gaat bij het waterbeleid meer rekening houden met andere bronnen dan de landbouw. Ze ondersteunt daarmee twee moties van VVD, CDA en SGP.

Ze ondersteunt daarmee twee moties van VVD, CDA en SGP. Aanleiding voor het aanpassen van de werkwijze is het onderzoek van het Mesdagfonds, waaruit blijkt dat het fosfaatgehalte in het oppervlaktewater in West-Nederland hoger is dan in de veedichte gebieden. Volgens het Mesdagfonds komt dit onder meer door zoute en fosfaatrijke kwel, riooloverstorten in stedelijk gebied en watervogels.

De Tweede Kamer vraagt Schultz om meer rekening te houden met andere bronnen van fosfaat in het oppervlaktewater en waterstromen die niet onder de Kaderrichtlijn Water vallen ook niet mee te tellen bij de toetsing. Daartoe is de minister bereid. Ook wil ze de systematiek die wordt gebruikt bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) meenemen, waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt over de bronnen, het meten, de normen en de maatregelen om aan de waterkwaliteit te voldoen.

'Schuld ligt niet alleen bij landbouw'

Roelof Bisschop (SGP) is blij met de aangenomen moties. “Het is met het oog op nieuwe onderhandelingen met Brussel over het mestbeleid van groot belang dat de ‘schuld’ voor belasting van het oppervlaktewater niet langer eenzijdig in de schoenen van de landbouw wordt geschoven, dat sloten niet getoetst worden als dat niet nodig is, en dat duidelijk wordt gemaakt dat derogatiebedrijven het goed doen”, vindt Bisschop.

Laatste reacties

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.