Home

Nieuws 7 reacties

'Water- en hagelschade meer dan €100 miljoen'

LTO Nederland schat de schade door extreme regen- en hagelbuien op minimaal €100 miljoen.

LTO verwacht op korte termijn actie van het kabinet voor boeren, tuinders en andere bewoners van het buitengebied die getroffen zijn door het noodweer. Extreme hagel, in combinatie met een zware storm, heeft een spoor van vernieling aangericht in grote delen van het Limburgse, Brabantse en Gelderse platteland. Het schadebedrag is inclusief de schade door wateroverlast van de afgelopen weken en is wat LTO betreft nog een voorzichtige schatting die vrijwel zeker nog hoger wordt.

Financiële tegemoetkoming

"Niet alleen gewassen zijn verloren gegaan. Er is ook sprake van enorme schade aan kassen, stallen en loodsen", aldus Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland. Maat verwacht actie van de overheid en wijst onder meer naar Frankrijk en Duitsland: landen die het platteland inmiddels te hulp zijn geschoten met financiële tegemoetkomingen vanwege de extreme wateroverlast aldaar. In grote delen van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland kunnen duizenden hectares aan land- en tuinbouwgewassen, zoals aardappelen en bieten, als verloren worden beschouwd.

Verzekering

Ook kassen zijn vernield en daken van stallen en bedrijfsgebouwen raakten zwaar beschadigd. Maat: "Natuurlijk zullen boeren en tuinders in eerste instantie een beroep doen op hun verzekeringsmaatschappij. Maar een belangrijk deel van de schade valt buiten de reguliere verzekering. Daar mogen boeren, tuinders en andere bewoners van het buitengebied niet eenzijdig de dupe van worden. Er is hier geen sprake meer van een normaal bedrijfsrisico, daarvoor waren de weersomstandigheden te uitzonderlijk. Het klimaat verandert, het weer wordt extremer. De consequenties daarvan mogen niet eenzijdig op het bordje van agrariërs terecht komen."

Asbest verwijderen

Volgens de ZLTO is ook snelle actie nodig van (lokale) overheden. Zo mogen boeren asbest in de stal niet zelf verwijderen aldus ZLTO. Voordat het puin geruimd is, gaat er snel kostbare tijd verloren. Lokale overheden, omgevingsdienst en arbeidsinspectie mogen anders beslissen in geval van een noodsituatie. ZLTO roept lokale overheden daarom op snel werk te maken van vergunningen voor asbestverwijdering. Dat moet in 4 uur kunnen in plaats van 4 weken. Anders zitten boeren te wachten en die tijd is er nu eenmaal niet.

 

De landbouworganisaties geven een aantal tips voor schadevastlegging:

 • Maak foto's zowel overzicht-  als detailfoto's met eventueel referentiemeetlat;
 • Probeer een inschatting te maken van hoeveelheden als oppervlakte beschadigd glas, golfplaten, gewasopstand en veldgewas;
 • Neem vandaag nog contact op met uw verzekeraar en meld schade.

De LLTB verzoekt haar leden om schade altijd te melden aan de provinciale organisatie via wateroverlast@lltb.nl en foto's mee te sturen. Boeren die nog steeds wateroverlast hebben krijgen ook het advies om alsnog actie te ondernemen voor zover ze dat nog niet hebben gedaan.

 

Hieronder een overzicht van wat er wordt gezegd over het noodweer op social media.

 

Laatste reacties

 • ........

  steun vragen bij EU en dan grutto boekjes van drukken

 • mali

  100 miljoen? Dit loopt eerder richting Miljard voor de complete sector, incl verwerking. Complete aardappeloogst tussen Eindhoven en duitse grens is verloren

 • mali

  van dam zal denken "dan koop je toch de aardappelen in het buitenland" :-)

 • kleine boer

  mali zou van dam weten wat aardappelen zijn en hoe ze geteeld worden....

 • wienbemelmans

  Van Dam komt naar Limburg kijken wat zal hij meeleven en dan heb je het gehad
  die man heeft daar geen besef van ,hij denkt dat alles van zelf weer aangroeid
  en dan over schade vergoeding praten daar snapt hij niks van. die man oppakken
  en pas loslaten als alle schade geld binnen is.

 • gertke

  Hij koopt ze in de winkel

 • ghlegebeke

  geen verstandige foto van een perceel maïsland (die in 2015 geoogst is) om schadevergoeding te vragen !

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.