Home

Nieuws

Kamer: vrijstelling bemesten en beweiden landelijk regelen

De huidige vrijstelling voor beweiden en bemesten in Natura 2000-gebieden moet gehandhaafd blijven. Dat vindt de Tweede Kamer.

Een motie van Elbert Dijkgraaf (SGP) om de landelijke vrijstelling te continueren, kreeg dinsdag de steun van de meerderheid van het parlement. Dijkgraaf wil voorkomen dat een lappendeken aan provinciale vrijstellingen ontstaat, als de bevoegdheid voor het geven van een vrijstelling niet door het rijk, maar door de provincies wordt afgegeven. De vrijstelling is ingesteld, nadat de Raad van State had bepaald dat beweiden en bemesten eigenlijk vergunningplichtig is in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Of registreer je om te kunnen reageren.