Home

Nieuws 47 reactieslaatste update:22 mei 2016

Van Dam wil af van directe inkomenssteun voor boer

Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, wil af van directe inkomenssteun zoals dat afgelopen jaren in het GLB geregeld was. Hij wil minder inkomenssteun, maar wel meer mogelijkheden voor boeren om na 2020 hun inkomen uit de markt te halen.

Ondernemers moeten in het nieuwe Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2020 meer mogelijkheden krijgen om hun inkomen uit de markt te halen. Dat blijkt uit de zogenoemde positiepaper van Van Dam, waarmee hij de discussie over een nieuwe GLB wil aftrappen tijdens de informele raad van landbouwministers volgende week in Amsterdam.

De staatssecretaris wil meer naar het ondersteunen van maatschappelijke doelen als duurzaamheid, landschapsbeheer en dierenwelzijn en meer ondersteuning voor innovatie. In een interview met NRC geeft Van Dam als voorbeeld dat hij het maatschappelijk belang van het houden van vleeskalveren niet ziet. "Het maatschappelijk belang zit hem in dierenwelzijn en de natuur", zegt Van Dam. Hij voegt er aan toe dat hij geen staatssecretaris is voor de boeren, maar voor iedereen.

Regelgeving enorme last en kostenpost

Van Dam vindt dat het huidige Europees landbouwbeleid ondernemers steeds meer belemmert om zich op de markt te ontplooien. Bovendien is het uitgebreide stelsel van regels en controles uitgegroeid tot een enorme last en kostenpost voor ondernemers en uitvoerende autoriteiten. Een nieuw stelsel moet daarom goedkoper zijn voor de overheid en voor ondernemers. Regels die innovatie en versterking van de concurrentiekracht belemmeren, moeten worden weggenomen.

Betere positie in de keten

"In vergelijking met andere deelnemers verderop in die voedselketen is het inkomen dat de landbouwer ontvangt bescheiden", zegt Van Dam over de wijze waarop de voedselketen is georganiseerd en functioneert. Door het aandeel van de boeren in de voedselketen te vergroten, kan de behoefte aan inkomensondersteuning mogelijk verminderen. "Daarmee is meteen ook de vraag welke rol het GLB zou moeten spelen in inkomensondersteuning", schrijft Van Dam.

Van Dam zet vraagtekens bij crisis veehouderij

De staatssecretaris zet grote vraagtekens bij de crisissituatie in de melkvee- en varkenshouderij. "Hoewel de huidige situatie als een crisis wordt aangeduid, kan de vraag worden gesteld of er sprake is van een crisis als de marktsituatie het gevolg is van bedrijfsvoeringsbesluiten die ondernemers in een aantal lidstaten uit eigen vrije wil hebben genomen", aldus Van Dam. Door deze keuzes van ondernemers is overproductie ontstaan. "Eerder lijkt er sprake van dat ondernemers niet reageren op prijssignalen en hun aanbod niet aanpassen op de vraag", vindt Van Dam. Hij wil met de landbouwministers bespreken hoe boeren hun positie in de voedselketen kunnen verbeteren en of het GLB misschien weer terug moet naar prijsondersteuning in plaast van inkomensondersteuning.

'Het lijkt er op dat ondernemers niet reageren op prijssignalen en hun aanbod niet aanpassen op de vraag'

Van Dam waarschuwt voor het beschikbare budget voor landbouwbeleid in de toekomst. "De doelstellingen van het GLB rechtvaardigen inzet vanuit het EU-budget, maar tegelijkertijd zijn er andere grote opgaven voor Europa die ook uit het EU-budget gefinancierd moeten worden", schrijft hij. Maatschappelijk draagvlak voor toekomstig landbouw- en voedselbeleid is bepalend voor de inzet van de Europese middelen. Het beleid zal daarom meer moeten gaan van inkomenssteun naar steun voor maatschappelijke opgaven, terwijl de boer meer inkomen haalt uit de markt.

GLB is van belang voor stabiliteit en welvaart

Ondanks de kritiek wil de bewindsman het GLB niet afschaffen. "Het GLB is een van de dragende elementen geweest van de Europese samenwerking en kan dit voor de toekomst ook blijven: het zekerstellen van de voorziening van voldoende en kwalitatief hoogwaardig voedsel en van grondstoffen voor duurzame energie. "Een duurzame primaire productie gekoppeld aan een technologisch hoogstaande verwerkings- en vermarktingsindustrie is van essentieel belang voor stabiliteit en welvaart in de EU", aldus Van Dam. "Dat geldt ook voor de verbinding met milieu en landschap en diversiteit in de EU."

Laatste reacties

 • gerard364099

  als van dam zorgt voor goede prijzen voor de producten is er ook geen inkomenssteun nodig volgens mij

 • pinkeltje

  Dat is precies het punt. Van Dam vindt dat je zelf moet zorgen voor een goede prijs voor je product en zoals het in dit artikel is verwoord, dat je moet reageren op prijssignalen en je aanbod moet aanpassen aan de vraag. Dat heeft de staatssecretaris goed bedacht. Punt is dat je als individuele boer geen enkele invloed hebt op prijzen door je productieniveau aan te passen. Het is gewoon afwachten tot er genoeg zijn die stoppen of krimpen. De zogenaamde race to the bottom.

 • Farmer4life2

  Laat kartelvorming dan ook toe.
  Samen afspraken maken is dan beter

 • pinkeltje

  Nee, dat is niet de bedoeling. Stel je voor dat de consument een cent meer zou betalen dan nodig is om de sector in leven te houden! Hoewel boeren ook niet zo bereidwillig zijn om zich werkelijk te organiseren. Zijn en blijven ook kikkers in een kruiwagen.

 • jan1

  Dus als we zorgen dat de schappen bij de supers op maandag gevuld worden en op vrijdag leeg zijn, komt het goed!!

 • Nick1983

  'Het lijkt er op dat ondernemers niet reageren op prijssignalen en hun aanbod niet aanpassen op de vraag'

  Hebben boeren da ooit wel gedaan dan? Je gaat bij zo'n uitspraak bijna denk: onder welke steen heb jij de afgelopen decennia gelegen...

 • John*

  even het aanbod aanpassen van t aanbod varkens zit er niet. het productieproces duurt 11 maanden!!! voordat er t besef is om te minderen of te stoppen ben je 6 maanden verder, voordat er akkoord is nog een 3 of 4. en dan heb je t dal van 2 jaar in de varkenscyclus te pakken.. we leren er maar mee leven. en de melkveehouderij zal dat ook moeten doen.

 • ........

  Maar nog steeds gaat 40 procent van wat wij aan Europa afdragen naar het landbouwbeleid......populistisch prietpraat......... Vuilnisman mag deze zak ook mee?

 • 344412

  Van Dam heeft wel gelijk, we moeten er vanaf, wordt ook alleen maar tegen ons gebruikt. Inkomens zullen niet veel veranderen, de toeslagen zitten nu bij de pachtprijs in. Wel toestaan om produktievolumes af te spreken idd. Dat helpt pas echt.

 • erardus1

  Bij wie moeten we zijn voor Landbouw als stas landbouw er niet voor de landbouw is???????????

 • 344412

  Van Dam ook nog wel een keer uitleggen wat de toegevoegde waarde van de vleeskalverhouderij is en hoe het zit met contractmesters en GLB-geld. Heeft hij niet begrepen. Mooi klusje voor ridder Swinkels.

 • erardus1

  Lesje macro economie is ook niet overbodig bij deze stas. Bij veel aanbieders en weinig vragen de partijen hebben de individuele aanbieders weinig zo niet geen invloed op het aanbod en dus de prijs. Misschien moeten we voedsel productie niet aan de vrije markt over laten????

 • DJ-D

  Verkiezingstijd is begonnen.....

 • Grensboerke

  Nog meer geld naar "Natuur"organisaties die nu al van gekkigheid niet weten wat ze met de centen moeten doen.
  Geef nog meer geld aan deze natuurorganisaties en het probleem met subsidie voor landbouwers lost zich vanzelf op.
  Want in het nieuwe beleid heb je grond nodig om subsidie te krijgen en die komt vroeg of laat toch bij de natuurorganisaties terecht!

 • niet

  Volgens mij moeten geiten, varkens en pluimvee houders het al jaren zonder steun doen. Als de steun bij de andere sectoren weg valt zijn velen failliet. Lijkt me een gezonde zaak dat gewoon de opbrengst prijs omhoog gaat en geen steun. Toch van de zotte dat sommigen 50 tot 100 duizend euro beuren en sommigen niets is dit niet rechtsongelijkheid??

 • vogel

  Wij moeten duurzaam.
  Mister JUMBO wil duurzaam product in het schap en.... van de winst kan mister JUMBO sponsor zijn van auto race...
  Hoezo duurzaam????

 • xw

  beste Niet, even resetten!
  Als je een beetje thuis bent in de materie, weet je dat je aan nog al wat voorwaarden moet voldoen om voor inkomenssteun(tegenwoordig heet dat betaalrechten weet je wel?) in aanmerking te komen. Als geiten- varkens en kippenboeren hetzelfde doen als de melkveehouderij en akkerbouw krijgen ze ook inkomenssteun. Trouwens, het kan volgens mij niet anders dan dat er varkenshouders zijn die ook goed in de inkomenssteun zitten.

 • moi !

  Boeren binnen de EU kunnen individueel niet veel beginnen.
  Door de landbouw op zijn beloop te laten was al bekend dat het scheef zal gaan groeien, met de volumes . De markt was inmiddels al verzadigd.
  Er is genoeg werk aan de winkel voor de verschillende ambtenaren van de EU landen . Met als doelstelling werk behouden voor de agrarische met kosten dekkende prijzen. Het ligt dan voor de hand om de productie te beperkt. Ik vraag mij af of men dat wel klaar krijgt in Brussel. Ik ben bang dat men eerder de bal terug karts naar de boeren toe.

 • gijsbert

  Ik vind dat van Dam ook wel op vrijwillige basis zijn "werk" kan doen ipv poen opstrijken.

 • melkveehouder .

  @niet. Ik kan je zo enkele " ondernemers" aanwijzen die met Europese subsidie voor natuurbeheer een ministersinkomen behalen. Vaak aan natuurpercelen geholpen door politieke vriendjes. Natuurbeheer met vleesrassen is regelrechte staatssteun en concurrentievervalsing.PvdA ' er Waalkens soms al vergeten?

 • tonny60

  hij heeft technische bedrijfskunde gestudeerd.Geen wonder dat hij zo veel onzin verteld.Geen verstand van landbouw en economie

 • Peerke1

  De GLB steun is om het voedsel goedkoop in de super te plaatsen en zo het minmium loon lager te houden en een betere export positie te hebben. Van Dam ga eens op bijscholings cursus.

 • Jan-Zonderland

  Van Dam kom nou eens met je luie reet van je stoel af en ga eens een paar weken de boer op om echt eens te leren hoe het in de landbouw toe gaat mbt prijsvorming en aanpassing van productie en hou eens op met het gewauwel over duurzaamheid, landschapsbeheer en dierenwelzijn. Oh je ziet het maatschappelijk belang van vleeskalverhouderij niet ? Moeten we al die kalveren dan maar dood slaan nadat ze wat langer bij de koe hebben gelopen. Man ga toch breien leren.

 • Tuig

  Hoop dat de subsidies Eindelijk aangepakt worden. Niet uit te leggen dat sommige sectoren kunnen leven van de steun en dat andere niets krijgen. Land wordt ook nog goedkoper dan.

 • alco1

  Gewoon een andere manier om de boer naar hun wensen te laten werken.
  De consument is bepalend en niemand anders.
  Die zal vaak door emotie gestuurd worden.
  Aan onze belangenbehartigers deze consument de feiten voor te schotelen

 • Eminem2010

  Vraag wat speelt er maatschappelijk meer goedkoop voedsel kunnen komen of alleen maar de onderwerpen die hij noemt. Ik ben er van overtuigd dat 75 procent van nl goedkoop voedsel nodig heeft en die laatste 25 procent niet " bio/ duurzame markt" en dan onze productie die is voornamelijk gericht op export. Deze export ging goed totdat Europa ruzie ging maken met Rusland de grote vriend van China. En plots hebben wij als kleine zelfstandigen veroorzaakt dat er een over aanbod is. Vind dat meneer van dam zijn handen in onschuld probeerd te wassen . Zeer vervelend Marja

 • mariapeel

  Gewoon stage Lopen een jaar lang . Hij weet echt niet hoe het zit .de rest van Europa wel inkomensteun en nl kan straks zonder = failliet nl

 • wienbemelmans

  dat hij eerst eens alle onzinnige regels en wetjes afschaft zo we
  gewoon ons werk kunnen doen,en alle controleurs de deur uit
  kunnen schoppen,en dan zien we wel verder.

 • ntimmer

  dus geen fosfaat qoutum
  de melkprijs was beter geweest als regering niet te grote mond heb gehad tegen Rusland
  VAN DAM DOET TOCH WAT HIJ WILT ACHTER DE ELLEBOOG IS HIJ EN DE REST

  kort hem maar fors in zijn loon piept meneer wel anders misschien gaat hij dan is wel aan het werk

 • DJ-D

  Frankrijk is het hier vast niet mee eens....

 • Storm

  Hebben zijn Europese collega's ook wat te lachen over zoveel onnozelheid. Voedsel is politiek, kijk naar de geschiedenis en naar de actuele ontwikkelingen in de wereld. Dit gaat Nederland, het beste jongetje van de klas, wel even veranderen in deze wereld.
  Trouwens wel leuk dat de pvda het kapitalisme propagandeerd.

 • Sjmens

  van dam staat voor mij synoniem aan groene maffia.

 • agri2

  'Het lijkt er op dat ondernemers niet reageren op prijssignalen en hun aanbod niet aanpassen op de vraag': We moeten van de staatssecretaris dus achter de markt aan gaan telen.

 • Koen Franken

  @agri2 , dit zou inderdaad het beste zijn en dan ook nog eens dat de vraag net wat meer zou zijn als het aanbod . Pas dan sta je sterk in de verkoop van je product . Politiek wil het tegenovergestelde , een beetje meer zodat de Retail het in hun voordeel kan afsluiten . Voedsel mag niks kosten !!

 • A1967

  Onder leiding van onze VVD minister van Algemene Zaken is de laatste jaren een hele hoop flauwekul aan de gecombineerde opgave gehangen, als de steun stopt zal ook het vrije ondernemerschap daar voordeel van hebben. Die steun is dan wel nodig, maar ook gereedschap om dat touw om onze nek steeds strakker aan te trekken.

 • smi062971

  wie kan mij het maatschappelijk belang vertellen van deze minister ??
  De ene sector is nog niet gesaneerd en de volgende staat alweer op de agenda.

 • koeien4556

  het is hopen dat hij niet lang meer op die stoel zit

 • Bennie Stevelink

  We krijgen in feite twee soorten landbouw: de kostprijslandbouw die alleen produceert zonder daar iets anders bij te doen. Die hoeven geen subsidie te krijgen.
  Daarnaast is er de "maatschappelijk dienstverlenende" landbouw. Deze laatste zorgt voor landschap, weidevogels, biodiversiteit en voedsel wat volgens een bepaalt concept geproduceerd wordt. Alleen deze landbouw zal volgend van Dam in de toekomst nog subsidie krijgen als vergoeding voor diensten van maatschappelijk belang.

 • wiljo

  Beste Van Dam,
  Volgens jou is de crisis en overschot dus te danken aan bedrijfsvoering van ondernemers?
  Heb je ooit van melkqoutum gehoord? Als de politiek dat niet had afgeschaft, was er geen overproductie en crisis.
  Als je dit niet inziet, dan geeft dat jou capaciteiten en geschiktheid aan als minister van landbouw.

 • bluemink

  de verwachtingen van hem waren ook niet hoog dus
  Als hij niks voor de sector over heeft moet hij ook minder van ons verwachten .
  Nog liever oprotten en mensen met verstand van zaken op zijn plek zetten

 • 344412

  Nog 10 maanden doorbijten, dan is PvdA weg.

 • boerke brabant

  heeft wel ergens een beetje gelijk ; wij klagen dat onze producten te weinig opbrengen en bouwen dus een stal erbij...

  vertaal dit eens naar een andere sector.

 • MKRouveen1

  Tsjongejonge noem het woord 'inkomenssteun' en alle boeren vliegen meteen de hoogste boom in...Ik geef hem groot gelijk. Hij merkt op: 'in vergelijking met andere deelnemers in de keten is het inkomen van de landbouwer bescheiden'. Dat is precies wat in kapitalistisch Europa het probleem is; de supermarkten lopen binnen maar de boer krijgt bijna niks. Daar zou de overheid moeten ingrijpen want dat loopt de spuigaten uit. Is de zuivelmarkt slecht? Flauwekul, het aanbod is groot maar er is nog prima geld in te verdienen. Echter doen de supermarkten dat wel voor ons. Wij zien er niks van. Dáár zouden wij ons over moeten opwinden!

  Wat gebeurt er als HAK er zat van is zich door Jumbo met een dumpprijs te laten afschepen? Dan haalt Jumbo ijskoud alle HAK groente uit de schappen! Dat is je reinste dictatuur!

 • oorspronkelijk

  realisme.
  duurzaam? met subsidie verdubbelen
  afzetcontracten niet toereikend voor uitbreiding.
  dus met subsidie een overschot creëren.
  dan is de stap naar sturen gewenst
  kunst is niet blijven ontkennen
  voor alle betweters er komt een leerstoel vrij (Veerman)
  voor de selectief winkelende dus een gelegenheid het ongelijk van milieu en natuur te onderzoeken en te doceren

 • Mfb

  Ik wil wel zonder inkomenssteun als alle overbodige regeltjes dan ook maar vervallen.
  Zolang mijn melk van goede kwaliteit is wil ik geen gezeur en controles.
  Geen gedoe met fosfaat, geen beperking qua stikstof, geen gewasdiversificatie, geen vergroeningseisen, geen kader richtlijn water, geen gemiep over medicijnregistratie en ga zo maar door....

 • koeien4556

  inkomenssteun is verweven met de prijs van de landbouwproducten ze hadden het nooit moeten invoeren maar nu afschaffen kan niet meer

 • A.B.Vink

  @MKRouveen1... Als HAK er zat van is door de JUMBO uitgeknepen te worden, leveren ze niet meer aan de JUMBO en moet JUMBO aan zijn klanten uitleggen waarom er geen HAK meer in de schappen staat. Een kleine nuance, maar wel heel belangrijk! Conserven zijn namelijk lang houdbaar!!!

  afzender: Hanneke

Laad alle reacties (43)

Of registreer je om te kunnen reageren.