Home

Nieuws

Gemeente botst hard met provincie over geitenhouderij

De provincie Gelderland dreigt de gemeente Maasdriel geen medewerking te verlenen aan een nieuw bedrijventerrein in de gemeente.

Dat wordt duidelijk uit de zienswijze die de provincie bij Maasdriel heeft ingediend tegen de uitbreiding van een geitenhouderij in Rossum naar 5.100 geiten. Een geitenhouder wil namelijk een bedrijf met 5.100 geiten vestigen aan de Schoofbandweg, op de rand van Rossum (gemeente Maasdriel) en de gemeente Zaltbommel. Tegen een dergelijk omvangrijke uitbreiding heeft de provincie grote bezwaren.
Volgens een woordvoerder van de Gelderland hebben de provincie en de gemeente een andere zienswijze over de toepassing van de regels voor geurhinder. De provincie wil en kan niet instemmen met de geurnorm die nu is opgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan. Maasdriel is van mening dat als tijdens de bestemmingsplanprocedure regels wijzigen (strenger worden) daar geen rekening mee hoeft te worden gehouden. De provincie is echter van mening dat als wet- en regelgeving gedurende de looptijd van het bestemmingsplan wijzigt deze moet worden toegepast, dus ook in het geval van de geitenhouderij. Maasdriel handelt in strijd met de wet, aldus Gelderland.

Geurhinder

De provincie stelt in de zienswijze dat de geurcirkel van het nieuwe bedrijf voor een klein deel loopt over het bestaande gedeelte van het industrieterrein De Wildeman van de gemeente Zaltbommel, maar voor een veel groter deel over een terrein waar Zaltbommel De Wildeman wil uitbreiden. Voor de provincie is dit onacceptabel. Wordt de omvang van de geitenhouderij niet beperkt en voldaan aan de strengere geurnormen, dan stemt de provincie niet in met een nieuw bedrijventerrein in de gemeente Maasdriel. Een woordvoerder van de gemeente Maasdriel laat weten dat de wethouder niet bereikbaar is voor commentaar en dat de gemeente 'nog geen helder beeld' heeft over de situatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.