Home

Nieuws

Europese Commissie zoekt doorbraak in glyfosaat-impasse

De Europese Commissie probeert steun te krijgen voor een nieuw voorstel om glyfosaat voor een beperkte periode (van twee jaar) goedgekeurd te krijgen. Daarvoor is de Europese Commissie in overleg met landen die nu aangeven tegen goedkeuring te zijn, of die zich willen onthouden van stemming.

De Duitse minister van milieu Barbara Hendricks heeft dinsdag in een verklaring aangegeven dat Duitsland de toelating van glyfosaat niet zal ondersteunen, ook al heeft de Bondsrepubliek zelf als rapporterende lidstaat het voorstel gedaan voor de toelating. Minister Hendricks wijst erop dat het internationaal agentschap voor kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie glyfosaat heeft geclassificeerd als waarschijnlijk kankerverwekkend bij mensen. Tegelijkertijd heeft het Bundesinstitut für Risikobewerting (BfR) gesteld dat het gebruik van glyfosaat niet tot kanker zal leiden. "Deze tegenstelling moet worden opgehelderd voordat een beslissing over glyfosaat wordt genomen", aldus de minister.

Geen wetenschappelijke tegenstelling

BfR zegt in een toelichting dat de opvattingen van het BfR en het IARC geen wetenschappelijke tegenstelling bevatten. BfR legt uit dat er verschillende uitgangspunten zijn bij de vraagstelling. IARC zegt dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend kan zijn bij mensen los van de vraag hoe het wordt gebruikt, terwijl BfR en andere instituten stellen dat het gebruik van glyfosaat in de praktijk niet kankerverwekkend is.

Nederland is - onder voorwaarden - voor de toelating van glyfosaat, heeft staatssecretaris Marijn van Dam woensdag opnieuw in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Voor de toelating van glyfosaat is een gekwalificeerde meerderheid van 255 van de 345 stemmen nodig van tenminste 15 landen in het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff). Vorige week waren er twee landen die aankondigden dat ze tegen toelating (voor een periode van 9 jaar) zouden stemmen en zeven landen wilden zich onthouden van stemming.

Mogelijke tijdelijke verlenging

De landen die tegenstemmen, zich onthouden of twijfelen zijn Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Zweden en volgens sommige bronnen ook Italië, Portugal, Oostenrijk en Slowakije. Die landen hebben gezamenlijk meer dan 90 van de 345 stemmen en daarmee vormen ze een blokkerende minderheid.

De Europese Commissie zegt te blijven zoeken naar een oplossing die "juridisch houdbaar is, de grootst mogelijke steun heeft, een hoge bescherming van volksgezondheid en milieu garandeert - zoals de Europese wetgeving vereist -  en gebaseerd is op de beschikbare wetenschappelijke gegevens."

Een van de opties is een tijdelijke verlenging van de toelating voor een kortere periode. Als er geen beslissing valt voor 30 juni wordt het middel van de markt gehaald omdat de toelating eindigt.

Of registreer je om te kunnen reageren.