Home

Nieuws 10 reacties

Europa werkt aan klimaatmaatregelen voor landbouw

De Europese Commissie komt met maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw te beperken.

De landbouw moet een bijdrage leveren aan de afspraken die in Parijs zijn gemaakt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het klimaatbeleid is dinsdag een van de onderwerpen op de agenda van de vergadering van landbouwministers in Brussel. De Europese Unie heeft zich verplicht de uitstoot van broeikasgassen met 40% terug te dringen in de periode tot 2030.

Klimaatslimme landbouw

Copa-Cogeca heeft voorafgaand aan de landbouwraad gewaarschuwd dat het klimaatbeleid er niet toe mag leiden dat de voedselproductie in gevaar komt of de economie in de plattelandsgebieden er onder lijdt. Daarbij komt, aldus de Europese landbouworganisatie, dat het op dit moment helemaal niet goed is om met nieuwe maatregelen te komen die de landbouw beperken. Secretaris-generaal Pekka Pesonen van Copa-Cogeca vindt dat de klimaatafspraken die in Parijs zijn gemaakt evenwichtig moeten worden ingevoerd.

Voorzitter van de landbouwraad, Martijn van Dam, heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de Nederlandse melkveehouderij als voorbeeld kan dienen voor klimaatslimme landbouw met een lage uitstoot van methaan en lachgas per liter melk.

De agrarische sector moet wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen jaarlijks met 1 gigaton per jaar verlagen om aan de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen. Dat blijkt uit onderzoek naar de rol van de agrarische sector bij de klimaatproblematiek, dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft gepubliceerd. Doelstelling van het klimaatakkoord is dat de opwarming van de aarde in 2100 beperkt blijft tot 2 graden.
De huidige klimaatmaatregelen die in de landbouw worden genomen, zorgen slechts voor 21 tot 40% van de benodigde reductie van broeikasgassen. De onderzoekers concluderen dat er meer technische maatregelen en aanpassingen van beleid nodig zijn om de doelen te behalen.

Laatste reacties

 • deB.


  Op basis van 1983, nogmaals ... 1 miljoen koeien minder maar 4 miljoen auto's erbij! Wie vervuilt nou wat??????

  Wat leven we in een misselijkmakende tijd, bah!

 • leftturn

  En dan komt methaan dus om de hoek kijken. Heeft dadelijk het niemand meer over fosfaat.
  Uitruil heeft dus totaal geen zin. Nu geld steken in fosfaatrechten, straks weer in methaan-eenheden?
  Ben benieuwd, koeien binnen ipv buiten plus wasser op stal?
  Consistentie in beleid zal utopie blijken, weer...
  Voor de duidelijkheid, ik vind dit ook onzin. Maar het kost minder stemmen dit op enkele boeren af te wentelen, dan de hele bevolking lastig te vallen.

 • vandenbrand

  leftturn, eerst was het ZUREregen dan weer fosfaat,stikstof. ze blijven aan het vervelen. totdat ze zelf maar de melk moeten gaan produceren.

 • deB.


  Je wordt er helemaal schijtziek van!!

  Tot hoever laten we het komen?? laat ze de auto's ed aanpakken $%#$@

 • Zuperboer

  Voortbordurend op de voorzet die Martijn van Dam hier geeft en op basis van reeds eerder vastgestelde efficiente mineralenbenutting in NL-melkveeland is er volop reden om de groei van de Melkveehouderij in ons land te ondersteunen ten koste van de produktie in de minder efficiente zone's van de EU. Ruim baan dus voor de melkveesector...........Keep on dreaming....er wordt vast wel weer een drogreden gevonden om ons terug te dringen.

 • aardappelboer

  Krijgen akkerbouwers nu extra geld omdat de gewassen co2 uit de lucht halen en eigenlijk de vervuilde lucht schoon wast ipv vervuilen.

 • iptho1

  Wat denk je zelf Aardappelboer?
  Wij kunnen toch iedere keer de rotzooi opruimen.
  Of de varkens en de pluimvee zijn de klos.

 • g*n

  #leftturn
  Aangaande methaan: 80 procent van de methaanuitstoot via het dier zelf. Het overgrote deel boeren ze uit, en de rest ontsnapt via winden (ben benieuwd hoe dat afgevangen gaat worden), 20 procent van het methaan komt vrij vanuit de mest.

 • DJ-D

  <>

 • kiepel

  Dit biedt kansen voor Nederland zuivelland. Niet zo negatief allemaal.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.