Home

Nieuws 2 reactieslaatste update:24 feb 2016

EU-crisissteun meestal als betaling per bedrijf

Het steunpakket van €500 miljoen waar EU-landbouwcommissaris Phil Hogan en de EU-landbouwministers het over eens werden in 2015, bestaat uit meerdere onderdelen.

De grootste post is €420 miljoen voor directe steun die over de lidstaten is verdeeld, de nationale enveloppes. Van de 28 lidstaten hebben vrijwel alle landen gekozen voor een directe betaling per bedrijf uit de nationale envelop. Alleen Nederland, Duitsland en Frankrijk doen dat op een andere manier. Zeven landen beperken de betaling uit het nationale deel tot alleen de melkveehouderij, daaronder ook grote lidstaten als Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. De verdeling van de €420 miljoen is gebaseerd op de nationale melkquota's in 2014-'15 met extra bedragen voor landen die extra zijn getroffen door de Russische boycot en lage opbrengsten voor voergewassen, als gevolg van droogte.

Duitsland en Frankrijk

Voor boeren in Duitsland is in totaal €69 miljoen beschikbaar. Het geld wordt toegekend aan bedrijven die extra financiering nodig hebben. Daarvoor komen melkveehouders en vleesproducenten in aanmerking. In de eerste ronde hebben ongeveer 7.800 boeren voor in totaal €56 miljoen aangevraagd. Deze week start de tweede aanvraagronde voor de resterende €13 miljoen. Duitsland heeft het budget niet zelf aangevuld.
In Frankrijk is vanuit de EU €63 miljoen beschikbaar voor een groot deel van de landbouwbedrijven. Frankrijk verdeelt de hulp indirect in de vorm van lagere lasten voor boeren, bijvoorbeeld via lagere sociale premies en vult het EU-geld aan met nationale middelen. Vorige week werd bekend dat de Franse regering in totaal voor meer dan €500 steun toekent aan de boeren. Onduidelijk is nog in hoeverre dat past in de maximale verhoging van 100%.

Engeland en Nederland

In het Verenigd Koninkrijk wordt in totaal €36 miljoen in de vorm van bedragen per melkbedrijf overgemaakt. 60% gaat naar bedrijven in Engeland, 20% naar Noord-Ierse bedrijven, de rest naar bedrijven in Schotland en Wales. In Engeland en Wales is het gemiddelde steunbedrag €2.500 per bedrijf, in Noord-Ierland en Schotland ligt dat hoger vanwege grotere bedrijven.
In Nederland is recent de verdeling van de €30 miljoen bekend gemaakt. Het bedrag is in gelijke delen van €10 miljoen over melkveehouderij, varkenshouderij en mestverwerking verdeeld. Dat gebeurt indirect via middelen voor structuurmaatregelen om de sectoren te verbeteren. Voor melkveebedrijven die koeien vroeg weiden is de enige vorm van directe steun beschikbaar.
Naast de €420 miljoen in nationale enveloppes gaat €30 miljoen extra naar de promotie van EU-producten in exportbestemmingen buiten de EU, €30 miljoen wordt gebruikt in de vorm van voedselhulp voor vluchtelingen en nog eens €30 miljoen wordt toegevoegd aan de middelen voor marktsteun zoals private opslag van varkensvlees.
Lidstaten hebben de mogelijkheid gekregen om het budget vanuit Brussel met maximaal 100% te verhogen uit eigen middelen. Volgens gegevens van de Europese Commissie hebben 14 lidstaten daar op een of ander manier gebruik van gemaakt.

Laatste reacties

  • Farmer4life2

    Fair level playing field is ver te zoeken. Hier in Nederland worden de boeren uitgerookt

  • Gerd

    29 mrd.kg melk x 0,10 € verlies in Duitsland = 2,9 Mij.€
    pro koe 800,-€ Verlust

Of registreer je om te kunnen reageren.