Home

Nieuws 6 reacties

6.630 deelnemers nieuw agrarisch natuurbeheer

6.630 agrariërs doen dit jaar mee aan agrarisch natuurbeheer. Dat meldt het Inter Provinciaal Overleg (IPO).

In totaal zijn bij de provincies 40 collectieven van boeren geregistreerd die zich met agrarisch natuurbeheer gaan bezighouden. De provincies hebben in totaal €43,1 miljoen subsidie beschikbaar voor het vernieuwde agrarisch natuur- en landschapsbeheer. 
Dit jaar wordt voor het eerst gewerkt met het agrarisch natuurbeheer nieuwe stijl. Volgens het oude systeem konden boeren individueel maatregelen voor natuurbescherming nemen op hun bedrijf, in ruil voor subsidie. Op die werkwijze kwam veel kritiek: de kosten zouden te hoog zijn en het resultaat van deze vorm van agrarisch natuurbeheer was te weinig.

Agrarisch natuurbeheer in groepen

Met de nieuwe aanpak, waarbij boeren alleen nog groepsgewijs aan agrarisch natuurbeheer kunnen doen, valt in Nederland in totaal 63.000 hectare grond onder agrarisch natuurbeheer. Door de samenwerking tussen boeren in een collectief moeten er grotere aaneengesloten beheergebieden komen, waardoor er meer winst valt te behalen voor de biodiversiteit. De regiefunctie voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer ligt bij de 12 provincies. De collectieven moeten zorgen voor kwalitatief goed beheer.

Staatssecretaris Martijn van Dam (landbouw) hoopt met het stelsel een effectiever agrarisch natuurbeheer te realiseren dat zich richt op het voldoen aan internationale natuurdoelen. Er moet breed draagvlak zijn in de streek, waardoor de doelen effectiever verwezenlijkt moeten worden.

Zorgen over vereiste inspanning

Teo Wams, directeur natuurbeheer bij Natuurmonumenten, voorziet dat de nieuwe vorm van natuurbeheer veel inspanning van boeren vraagt. Hij is daar best bezorgd over. "De vorige ronde agrarisch natuurbeheer heeft niet gebracht wat ervan verwacht was. Nu moet het wel gebeuren. Je hoort mij niet zeggen dat het niet kan, maar dat vergt wel inspanning", aldus Wams.

Laatste reacties

 • DJ-D

  Het is geen subsidie. Het is een compensatie voor derving van inkomsten! Maar veel te krap gerekend. Als weidevogels zo belangrijk zijn, zal er toch veel meer betaald moeten worden voor het uitputten, en verwaarlozen van je dure productiefactoren. Bepaald niet duurzaam.

  Hekel de toon van Wams. Doordat de omvang van het areaal van natuurmonumenten is toegenomen, oftewel kweekvijvers van weidevogel predatoren. Zijn de weidevogels mede daardoor ook gigantisch afgenomen. Gemiddeld 75% door predatie. Bij ons 99%. Er ligt dus een taak voor natuurmonumenten om de 'natuur' weer in evenwicht te brengen. Biodiversiteit qua flora en fauna in natuurgebieden is er slechter aan toe dan menig weiland onder agrarisch natuurbeheer.

 • bluemink

  Een vijfde deel van de grond in Nederland is toch al natuur gebied waarom van de landbouw nog meer grond vragen voor natuurbeheer.

 • alco1

  Dit is een project van Geld en Dwang geeft succes.
  Echter is het een dwaling van senielen.

 • WGeverink

  Bij ons wordt onkruid zoals de boterbloem op de foto hierboven ook in natuurgebieden met man en macht bestreden.

 • Barneveldsei

  Subsidie? ??? Schadeloosstelling!!!
  Als het rijk iets wil moeten ze gewoon de nieuwe hogere pachtprijs betalen. En matriaal en arbeid. Subsidie krijgen de burgers oftewel huursubsidie.
  Zijn ze helemaal zot daar in Den Haag.

 • koestal

  veel inspanning van boeren gevraagd ,maar wordt niet of slecht betaald,menner Wams wordt dik betaald,laat hem maar achter de predatoren aan gaan

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.