Home

Nieuws 5 reacties

Zonder vergunning beweiden en bemesten zwaar onder vuur bij RvS

Tegenstanders van de PAS zijn het niet eens met het feit dat er een ontheffing komt van vergunningplicht voor het beweiden en bemesten.

Ook daar zou een natuurvergunning voor moeten worden afgegeven vinden de Werkgroep Behoud de Peel en Coöperatie Mobilisation for the Environment (Mob). Tijdens de zitting bij de Raad van State werd duidelijk dat ook Staatsraad Schueler de nodige vragen had over dit onderdeel van de PAS.

Schueler vroeg zich met name af of de stikstofdepositie die beweiden en bemesten met zich meebrengt door het buiten vergunningplicht te houden wel goed in beeld is en blijft.

'Beweiden en bemesten constante factor'

Volgens advocaat Besselink van de provincies is beweiden en bemesten al jaren een constante factor. Zo constant, dat het is opgenomen in het rekenmodel AERIUS dat ervoor zorgt dat de stikstofdepositie naar beneden gaat. Ook de verschillen per gebied zijn volgens Besselink dermate gering, dat daar geen complex vergunningenstelsel voor nodig is. Nergens zal er een achteruitgang optreden, aldus Besselink. “We zitten er bovenop!”

Lees ook: Partijen lijnrecht tegen over elkaar in PAS-zaak

De advocaten van de milieuorganisaties zien dit anders. Volgens hen schendt de PAS hiermee de Europese Habitatrichtlijn, omdat er een passende beoordeling nodig is van deze ook stikstofdepositie veroorzakende werkwijze. Bovendien is er op deze manier op dat beweiden en bemesten niet te sturen door het bevoegd gezag, aldus advocaat Wösten. “Ik vind dat er voor beweiden en bemesten in ieder individueel geval een vergunning noodzakelijk is, die per geval moeten worden beoordeeld.”

'Zaak voorleggen aan Europees Hof van Justitie'

Vervolgens vroeg Staatsraad Schueler, evenals zijn collega Uylenburg in een eerder stadium, of het misschien verstandig zou zijn de zaak voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie, om te toetsen hoe de PAS zich verhoudt tot de Europese Habitatrichtlijn. Geen van de partijen is daar echter voorstander van, omdat dit grote vertraging en langdurige onzekerheid met zich meebrengt. Advocaat Wösten van de Mob kan hier alleen in meegaan als er tegelijkertijd een schorsing van de PAS komt.

Dit was al de tweede keer tijdens de zitting over de PAS dat de RvS een gang naar het Europees Hof van Justitie voorstelt. Naar verwachting zal het nog enige tijd duren voor de uitspraak er is, en er duidelijkheid zal zijn of de RvS die stap naar Europa daadwerkelijk gaat zetten. De consequenties van zo'n stap zullen groot zijn. Waarschijnlijk zullen provincies in dat geval voorlopig geen Nb-vergunning meer willen afgeven.

Laatste reacties

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.