Home

Nieuws 1 reactie

Subsidie voor beëindiging nertsenbedrijf

De Wet verbod pelsdierhouderij is door de jongste uitspraak van de Hoge Raad helemaal van kracht. De subsidieregeling voor sloop of ombouw van bedrijven kan nu door het parlement gaan.

Nieuwe nertsenbedrijven en uitbreidingen van bestaande bedrijven zijn niet toegestaan. Verplaatsing van bedrijven is wel mogelijk. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het Openbaar Ministerie kunnen optreden tegen overtredingen van de wet.

De staatssecretaris zegt dat nu het Besluit subsidiëren sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in werking kan treden nadat het parlement daarnaar heeft kunnen kijken en de Raad van State daarover advies heeft uitgebracht.

Volgens de regeling die staatssecretaris Van Dam in april heeft bekend gemaakt kan bij de sloop of ombouw een maximale subsidie worden gegeven van €95.000. Als er asbest moet worden gesaneerd kan dat bedrag oplopen tot maximaal €120.000.

De subsidie kan alleen worden toegekend als de nertsenhouderij meteen wordt omgebouwd of gesloopt. Als na de nertsenhouderij er andere activiteiten zijn geweest, is de regeling niet toepasbaar.

Eén reactie

  • agratax(1)

    Onze dierenvrienden denken dat ze hiermee de pelsdierenhouderij de wereld uit helpen. Helaas dit betekent alleen dat de BV Nederland tientallen miljoenen omzet misloopt, die andere landen er even bij pakken. Voor pelsproductie geldt hetzelfde als voor alle andere producten, produceren waar het het beste en het goedkoopste kan. Nederland heeft zich bij dezen buiten spel gezet.

Of registreer je om te kunnen reageren.