Home

Nieuws

Nieuwe voedermiddelen beschikbaar voor veehouderij

De veehouderij kan een reeks nieuwe veevoergrondstoffen tegemoet zien, waaronder fruitpellets, eischilmembranen en larven van de zwarte soldatenvlieg.

Reden is dat veevoerkeurder GMP+ International deze materialen heeft goedgekeurd voor gebruik. Dit volgt op een eerdere goedkeuring door de overheid en de Europese voedselautoriteit Efsa

Ook een aantal andere stoffen zijn door GMP+ aangemerkt als toegelaten veevoeders.

Volumes beschikbare grondstoffen onbekend

De organisatie zegt niet te weten in welke volumes deze stoffen op de veevoermarkt terecht zullen komen. Verwacht mag worden dat er aanzienlijke hoeveelheden fruitpellets beschikbaar zullen komen, omdat er een gestage stroom voor menselijke consumptie ongeschikt fruit bestaat. Ook van producten als eischilmembranen kunnen behoorlijke stromen vrijkomen.

Insecten steeds interessanter in diervoeder

Over de volumes insectenlarven is nog vrij weinig te zeggen. De teelt komt pas op gang. GMP+ merkt wel op dat insecten steeds interessanter worden, ook voor de diervoersector. Reden is dat ze veel eiwitten bevatten. Ze brengen echter ook nieuwe risico’s mee, constateert GMP+. Bij de beoordeling van insectenproducten (waaronder insectenlarven) zijn mogelijke risico’s geïdentificeerd, zoals besmetting met Bacillus cereus, Campylobacter en andere ongewenste micro-organismen. Bedrijven dienen daarmee rekening te houden bij de risicobeoordeling

Alert geboden voor nieuw product POME

GMP+ waarschuwt ook voor een nieuw product: POME, ofwel palmoliemolen-effuent. Hierin kunnen ongewenste verontreinigingen zitten, met name als de POME afkomstig is uit een ‘onbeheerst proces’.

Of registreer je om te kunnen reageren.