Home

Nieuws 8 reacties

Collectieve aanpak agrarisch natuurbeheer leidt nog niet tot meer weidevogels

Het collectieve agrarisch natuurbeheer in Friesland leidt nog niet tot een betere stand van de weidevogels.

Dat meldt het Kollektivenberied Fryslan, een collectief van zeven agrarische natuurverenigingen en LTO Noord Friesland.

In de gebieden waar boeren gebiedsgericht aan weidevogelbeheer doen, ontstaan steeds betere biotopen voor weidevogels. Maar dit heeft nog niet tot gevolg dat de weidevogelresultaten verbeteren. “Het voortbestaan van de weidevogelpopulatie staat ondanks de inzet van ruim 800 boeren nog steeds onder druk”, concludeert KBF.

Weersomstandigheden en predatie

In 2016 bleef de stand van de tureluur stabiel, het aantal grutto’s daalde licht en het aantal scholeksters en kieviten daalde fors. De koude en natte weersomstandigheden in het voorjaar zorgden voor massale kuikensterfte. Ook predatie heeft een grote invloed gehad op het uitkomen van legsels en de overlevingskans van kuikens, constateren de agrarische natuurbeheerders.

De deelnemende boeren passen hun bedrijfsvoering aan op de weidevogels door later te maaien, kruidenrijk grasland te creëren en natte percelen aan te leggen. De ruim 15.000 hectare weidevogelbeheer die de zeven collectieven in uitvoer hebben, voldoet ruimschoots aan de minimale eisen van een weidevogelbiotoop.

'Verbeterde mozaïeken'

Voorzitter Kollektivenberied Fryslân Wilco de Jong: “Het is mooi dat het agrarisch natuurbeheer van boeren nu zichtbaar leidt tot verbeterde mozaïeken. Het kan niet anders dan dat dit de komende jaren ook tot een stabiliserende trend in de weidevogelpopulatie moet leiden. Helaas nog niet in 2016.”

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Den vos Reijnaerde maar eens lezen!

 • mtseshuis

  Gaat niet helpen, eerst predatoren afschieten, 20 jaar geleden maaiden we op dezelfde datum, ergens in mei, hetzelfde gras en stikte het van de Kieviten, Scholekster, Grutto's en Wulpen... Die kletspraat over die natte gronden en kruidenrijke graslanden is totale onzin... Vruchtbare grond (dus geen kruidenrijke, arme natuurgebieden) en geen overvloedige rovers is het enige wat noodzakelijk is voor de weidevogels.
  Kieviten en Scholeksters broeden ook volop op bouwland en nesten gaan alleen verloren door vraat, de boer let er wel op samen met de vrijwilligers van de weidevogelbescherming. Maar tegenwoordig is een nest eerder leeg dan de kuikens uitkomen...
  Kansloos verhaal dit... gaat nooit werken zonder dat de jager flink wat van dat ongedierte af mag schieten..

 • frl

  Hier in de buurt ook natuur gebied in 1 nacht alle nesten leeggeroofd aan beide zijden zat een vossen burcht.
  verder is alles in 1 keer maaien ook funest voor kuikens je kunt dan wel stroken laten staan maar daar hoeven de roofvogels alleen maar over heen te vliegen en alles wat beweegt pakken ze.

 • landboer

  Op mn natuurland van Staatsbosbeheer heb ik nog nooit een weidevogel gezien......

 • PetervanKempen

  Jagervoorstellen om Frieslandbreed met de lichtbak jaarrond vossen af te mogen schieten, zijn of " kwijt" gemaakt, of niet in behandeling genomen door de provincie, FBE voorop. Het gekozen (postzegel)beleid was, om alleen te beheren op (gesubsidueerde) weidevogel gebieden zelf , en was door provincie en TBO's als verplicht nummer voorgeschreven, anders geen vergunning...en de provincie die geeft de sunbsidie , dus! En nu schijnheilig klagen als vossen eromheen, met een actieradius van 25 km vanuit niet beheerde en SBB en IFG gebieden alle nesten en jongen op die postzegels leeghalen. Corrupt beleid tiert welig in Fryslan!

 • Rienk Slings

  Vanaf 1 februari 2017 wordt er hier in Noord-Holland gelichtbakt. Waarom niet in Friesland?

 • koppelman

  ik woon dicht bij een weidevogel gebied voor enkele jaren terug waren er nog kieviten vooral in augustes als ze weer vertrokken verzamelden zich zoon 5 a 6 honderd en vertrokken een dag later een prachtig gezicht maar ze komen niet meer terug hun plaats is ingenomen door grote koppels kraaien Ik denk dat de verkeerde dieren en vogels beschermd worden. ik weet het wel zeker.

 • koestal

  ja vossen en dassen,kraaien en eksters en buizerds ,die moeten ook vreten

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.