Home

Nieuws 23 reacties

SGP maakt landbouw tot speerpunt

De SGP maakt de landbouw tot een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma. "Het is tijd voor de boer", zegt SGP-voorman Cees van der Staaij.

Volgens de SGP worden boeren en tuinders opgezadeld met te veel regels en kosten. "Mooie Haagse praatjes over duurzame landbouw zijn geen cent waard als daar alleen maar kostenverhogingen tegenover worden gezet. Bij een eerlijke boterham voor de burger hoort een eerlijke boterham voor de boer", vindt Van der Staaij.

Pleiten voor minister van landbouw

SGP bepleit onder meer een eigen minister van landbouw, verlaging van de keuringskosten, herintroductie van de rode diesel, behoud van fiscale landbouwregelingen, herziening van de pachtwet en meer geld voor asbestsanering.

Geen fosfaatrechten

Op het mestdossier wil SGP meer differentiatie per regio, waarbij de waterkwaliteit centraal staat. De SGP is tegen een stelsel van fosfaatrechten, maar zolang het bestaat moeten melkveehouders voldoende ruimte krijgen.

Laatste reacties

 • kraats

  Hé hé, eindelijk.....

 • PIETZINA1

  En visserij zitten in zelfde schuitje gelijk veel stemmen.

 • wilcovanlaar1

  Stem al 25 jaar sgp, blijf het maar doen denk ik !

 • deB.


  De enige partij die voor onze sector gaat... de rest is allemaal praat voor niets!

 • maiskolf

  Dan ga ik er ook op stemmen!
 • kuiken007

  jacco geurts kan ook beter naar de sgp, dat is de enige in het cda die er ook zo in staat!!!!

 • kalverhouderij

  Soms zou je wel wat meer SGP willen.

 • info519

  hopelijk worden ze groter voor meer boerenverstand in politiek .Zowieso de enige partij die landbouw noemt in politieke beschouwingen....Cda niet eens en Cu ook niet....veelzeggend als het op coalitie onderhandelingen aankomt.....

 • Bierens

  Een prima opzet van DE SGP.
  Wel een beetje verkiezings retoriek, maar toch positief,
  Hoop dat andere partijen en kiezers het belang van de Landbouw ook nog eens ingaan zien.
  17 miljoen mensen voeden, grote export, duurzaam,en heel veel gratis natuur.

 • Wim B.

  Natuurlijk, prima een partij die opkomt voor de belangen van de agrariërs. Wat me echter tegenstaat is dat het populisme kennelijk ook de SGP bereikt heeft. Waarschijnlijk heeft men Wouter Bos bij Pauw, donderdagavond, niet bekeken in die kringen omdat het bezit van een TV meer uitzondering dan regel is. De orthodox christelijke ondertoon, niet de blijdschap van maar de beperking die het geloof met zich meebrengt weerhoudt me om dit serieus te nemen!

 • wmeulemanjr1

  Ik denk @Wim B. dat de insteek van de SGP is dat je goede rentmeester van de aarde(schepping van God)moet proberen te zijn, dat daarbij het geroep alleen om fosfaatrechten zonder verdere/juiste onderbouwing niet past is in dat geloof van 'goed rentmeestersschap' best wel reëel.

 • rpbos1

  @ Wim B: Ik vind het geen populisme wat de SGP doet. Volgens mij is de SGP een partij die het belangrijk vind om eerlijke politiek te bedrijven en te doen wat je beloofd. Ik weet zeker de SGP de genoemde punten oprecht meent en als ze maar genoeg stemmen krijgen dit ook proberen uit te voeren.

 • Sjarlie

  Een partij die een hardwerkende mens op het platteland nog kan waarderen !
  Uitstekende visie heeft de SGP, STEM op den CEES en ge wordt nun tevreden mees.

 • mkastelein@hetnet.nl

  De SGP heeft altijd al een zwak voor de boeren en tuinders gehad. Deze beheren de schepping op de manier zoals GOD die bedoeld heeft. Nl, zorg dragen voor het produceren van voedsel mens en dier op de plaats waar het kan. Ook voor de plaatsen waar het niet kan. De SGP kent dat belang.

 • eg wel

  Volgens mij inderdaad de beste partij voor boeren op dit moment. Heb echter wel moeite met hun mening over abortus en euthanasie, ook vrouwen moeten voor vol worden aangezien. Ben wat liberaler en dat maakt de keus moeilijk. Het gaat niet alleen om verdienen, alle standpunten tellen.

 • jannetmethorst1

  Het is heel simpel. Vul eens een stemwijzer in. Beantwoordt de landbouwvragen gericht, de vragen die er voor de landbouw niet toe doen zo neutraal mogelijk. Dan is het duidelijk waar ik al jaren op stem.

 • arink

  Ekoarink.
  De biblebelt is het meest vee intensieve gebied van Nederland. Is het geen christelijk uitgangspunt dat we goed rentmeesterschap plegen en respect hebben voor al wat leeft? Daar past m.I. geen onvoorwaardelijke steun voor intensieve veehouderij bij.
  sgp toon lef en zeg wat je wilt met de landbouw.

 • Duurzaamagro

  Eg wel: 'Vrouwen moeten voor vol worden aangezien'
  Vrouwen werken in landbouw even hard mee als mannen. SGP steunt landbouw. Dus...SGP ziet vrouwen voor 'vol' aan.

 • mkastelein@hetnet.nl

  arink. De SGP hecht zeker waarde aan dieren welzijn. Het moet goed voor elkaar zijn in die stallen. (SGP standpunt)Heeft een varken het door dat hij in en stal van bijv. 3000 varkens zit en niet in een stal van 100 varkens? Heeft een koe die in een mdv stal(maatlat duurzame veehouderij) van 500 koeien het sowieso niet beter dan een koe die in een stal van 50 koeien loopt en die niet mdv is en een 6 uur gedurende 120 dagen naar buiten gaat. (8% van het jaar)

 • eg wel

  @duurzaamagro,
  Het is meer dan ouderwets om zonder vrouwen een politieke partij te hebben.

 • Sjarlie

  eg wel,
  heeft wel voordeel zonder vrouwen, krijg je zeker geen ruzie..haha.

 • PIETER123

  Duurzaamargo je hebt wel een inkomen nodig en daar draait het om om duurzaam te kunnen boeren.We staan nu aan de vooravond net als in de jaren 30 dat door de chaos zonder regie van de politiek dat er een ongekende sanering komt.
  Als dit het doel is van de EU dat deze regio landbouw voor de stoffering van het landschap is dan is deze partij wel een baken in de branding .Als je dan nog eens gemeen het zondebok mechanisme toe past omdat de meeste kiezers 2 hoog of in een doorzonwoning wonen.Juist deze partij heeft de opdracht om dit mechanisme te door breken. Het is dan ook wat vervelend dat juist deze partij de goede vragen stelt in de kamer.De retoriek is dan ook vaak dat het over vrouwen gaat als deze vragen te pijnlijk worden.

 • 200113528

  DE sgp WEET WAAR HET OVER GAAT OP LANDBOUW. ZE HEBBEN VEEL DOSSIER KENNIS EN ALS JE VRAGEN HEBT KUN JE ZE RECHTSTREEKS BENADEREN. RUST OP ZONDAG IS NIETS MIS MEE 7 DAGEN WERKEN IS SLAVERNIJ EN DAT WAS AFGESCHAFT DAG IK. VERDER VROUWEN WEL OF NIET IN DE POLITIEK HET ZAL ME EEN WORST WEZEN. aLS WE ALS BOER MAAR EEN BOTERHAM VERDIENEN EN 90 UUR IN DE WEEK WERKEN MAG MIJN VROUW WEL THUIS ZIJN OM MIJ TE ONTLASTEN EN VOOR DE KINDEREN TE ZORGEN

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.