Home

Nieuws

Richtlijnen gemeenten Brabant om volksgezondheid

De provincie Noord-Brabant komt met richtlijnen voor gemeenten bij vergunningverlening aan pluimvee- en varkensbedrijven, over hoe lokale bestuurders kunnen omgaan met conclusies uit de afgelopen zomer verschenen rapporten over Veehouderij en Gezondheid Omwonenden en emissies van endotoxinen.

De provincie vraagt gemeenten zich in de tussentijd tot het uiterste in te spannen om ongewenste risicovolle ontwikkeling van intensieve veehouderijen te voorkomen. Dat heeft de provincie eind september in een brief naar colleges van burgemeester en wethouders van Brabantse gemeenten gestuurd.

De provincie doelt met risicovolle ontwikkeling met name op lopende of nieuwe vergunningsaanvragen van pluimvee- en varkensbedrijven, waarbij de emissie van fijnstof in de nieuwe situatie zal toenemen. Brabantse gemeenten wordt gevraagd hierbij een zorgvuldige afweging te maken met het oog op volksgezondheid, en zo nodig te bekijken of aanvragen kunnen worden ingetrokken en aangepast of besluitvorming kan worden uitgesteld.

'Handelingsperspectieven voor gemeenten'

Op korte termijn wil de provincie gemeentebestuurders meer handvatten aanreiken over hoe zij in de praktijk kunnen omgaan met de conclusies uit deze onderzoeken. In de tussentijd wil Brabant voorkomen dat omwonenden onnodige gezondheidsrisico’s lopen als gevolg van vergunningverlening, en dat er nieuwe of grotere knelpunten ontstaan.

Een werkgroep van de provincie zal begin november komen met ‘Handelingsperspectieven voor gemeenten’, richtlijnen voor de te hanteren werkwijze bij beoordeling van vergunningen en meldingen door veebedrijven.

Vervolgonderzoek VGO-rapport

Daarnaast zegt de provincie te wachten op vervolgonderzoek op het VGO-rapport dat begin 2017 wordt verwacht, waarbij risicokaarten veehouderij en gezondheid worden opgesteld naar aanleiding van cumulatieve blootstelling aan endotoxine.

ZLTO zegt wel begrip te kunnen opbrengen voor de brief. “Onze analyse is dat het om een handvol bedrijven gaat in Brabant”, zegt een woordvoerder van ZLTO. “Dit is van toepassing op bedrijven waar emissie toeneemt. Afgelopen jaar waren er een stuk of 70 vergunningsaanvragen, waarvan 90% tot 95% onder de Brabantse Zorgvuldigheidsscore viel, waar je al een stapje extra zet.”

Pas op de plaats

De ZLTO-woordvoerder zegt zich te kunnen voorstellen dat gemeenten bij de handvol bedrijven waarbij sprake is van emissietoename, even pas op de plaats maken tot er resultaten van het vervolgonderzoek zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.