Home

Nieuws 2 reacties

Wet dieraantallen op losse schroeven

De Wet dieraantallen lijkt op losse schroeven te komen. Dat blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) op vragen van SP-Kamerleden Eric Smaling en Henk van Gerven (SP) over grootschalige veehouderijbedrijven.

Het kabinet kondigde eerder een Wet dieraantallen aan, waarbij regionale overheden de omvang van bedrijven kunnen beperken in het kader van het effect voor de volksgezondheid. Van Dam zegt dat dit wetsvoorstel raakvlakken heeft met de Omgevingswet, zeker nu de wet is aangepast door amendementen van de Tweede Kamer. Van Dam gaat kijken op welke manier het voorgenomen wetsvoorstel dieraantallen en volksgezondheid meerwaarde heeft boven wat nu al geregeld is in de Omgevingswet.

Megastallen

SP wil een verbod op zogenoemde megastallen en wil een jaarlijkse monitoring van het aantal grote veebedrijven. Van Dam wil dit niet. "De schaalgrootte van stallen hangt nauw samen met de lokale inpassing in de lokale omgeving en is onderdeel van het decentrale omgevingsbeleid, waarvoor provincies en gemeenten het bevoegd gezag zijn. Ik zie dan ook geen aanleiding om structureel het aantal grote stallen te monitoren", schrijft Van Dam.
Uit een analyse van de Wageningen UR blijkt dat het aantal stallen groter dan 300 NGE in Nederland tussen 2010 en 2013 is toegenomen van 456 naar 618.

Laatste reacties

  • Case1056

    Je zou moeten gaan vergelijken met het aantal volwaardige arbeidsplaatsen (medewerkers) per koe. Bij ongeveer 80 melkkoeien zie je één ondernemer. Bij 300 zijn er al naar gelang van de mechanisatie, (melkrobot, voerrobot voor voer aanschuiven, volledig geautomatiseerd voeren, mestrobot) 3 tot 4 medewerkers. Welke onderling een specialisatie in de dierverzorging kunnen afspreken. Een alleen ondernemende veehouder moet zich in alle voorkomende (werkzaamheden) taken bekwamen.

  • Zuperboer

    Je zou toch denken dat juist de aan de USSR gelieerde SP blij zou zijn met de komst van kolchozen naar NL. Weer blijkt de waarheid anno 2016 ff anders te liggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.