Home

Nieuws 3 reacties

Veel meer bomen op aarde dan gedacht

Wageningen - Voor de eerste keer zijn alle bomen die er per vierkante kilometer op de wereld staan in beeld gebracht. Uit die telling blijkt dat er drie biljoen (3.000 miljard) bomen op aarde staan. Dat is acht keer zoveel als tot nu toe geschat. Maar wel is het totale aantal bomen sinds het begin van de mensheid ongeveer gehalveerd. Dit blijkt uit een studie door onderzoekers uit meer dan twintig landen, waaronder Geerten Hengeveld en Gert-Jan Nabuurs van Alterra Wageningen UR, die is gepubliceerd in Nature.

"Ik zou echt niet weten wat ik had moeten zeggen, als je mij had gevraagd hoeveel bomen er eigenlijk op aarde zijn", zegt Thomas Crowther, eerste auteur van de publicatie en verbonden aan Yale University. "Officiële schattingen op basis van satellietbeelden kwamen tot nu toe uit op zo'n 400 miljard. Dat komt neer op 61 bomen voor iedere persoon op aarde." De nieuwe berekeningen komen een stuk hoger uit: drie biljoen bomen, ofwel zo'n 422 bomen per persoon. Dit nieuwe aantal is niet alleen gebaseerd op satellietbeelden, maar de onderzoekers hebben meer dan 400.000 grondwaarnemingen van over de hele wereld bij hun onderzoek betrokken.

De hoogste bomendichtheden werden gevonden in boreale bossen in de subarctische regio's van Rusland, Scandinavië en Noord-Amerika. De grootste bosgebieden zijn te vinden in de tropen. Daar komt ongeveer 43 procent van alle bomen voor. In de boreale gebieden is dat 24 procent en in de gematigde zones 22 procent.

Laatste reacties

  • agratax2

    Wat betekent deze constatering? Kunne we rustig doorgaan met zagen en verstoken? Of moeten we ons afvragen of we terug moeten naar de hoeveelheid bomen per inwoner van wel eer?

  • farmerbn

    We moeten dus extra CO2 uitstoten want die extra bomen hebben dat nodig en maken daar weer zuurstof van. Bij een tekort aan CO2 doden we de bomen en dat willen ze echt niet.

  • piethermus1

    1 hectare suikerbieten levert evenveel zuurstof als 3 ha oerwoud. (Suikerbieten is helaas een korte keten, maar wel een efficiente. In ieder geval is landbouw de enige maatschappelijke sector die zuurstof produceert en CO2 af vangt via de gewassen, teelten en planten. Itt alle andere maatschappelijke spelers, die alleen zuurstof nemen en CO2 produceren. Heel immoreel en brutaal van die anderen dat ze ons landbouw zo de maat nemen. Wij als landbouw zijn dus deels in staat om de klimaatsverandering mee op te lossen.).

Of registreer je om te kunnen reageren.