Home

Nieuws 4 reacties

Nederland model voor antibiotica-aanpak EU

Brussel - De Nederlandse aanpak van antibioticaresistentie staat model voor de manier waarop de Europese Unie het gebruik van antibiotica in de veehouderij wil terug dringen.

De Europese Commissie heeft eerder dit jaar richtsnoeren gepubliceerd die dit najaar in het Europees Parlement besproken worden.

Aanpak afstemmen

Doel van het richtsnoer is dat de 28 lidstaten hun aanpak van antibioticaresistentie op elkaar afstemmen. De Europese Commissie geeft aan hoe moet worden geregeld wie antibiotica kunnen voorschrijven en toedienen, aan welke eisen producenten van gemedicineerd voer moeten voldoen en welke maatregelen er in de verschillende veehouderijsectoren kunnen worden getroffen.

Koppelbehandeling beperken

Het Europese richtsnoer is erop gericht om bijvoorbeeld koppelbehandelingen met antibiotica tot een minimum te beperken. Tegelijk moeten houderijsystemen worden aangepast, waardoor de infectiedruk tot een minimum wordt beperkt.

En bij de bestrijding van ziekten moet eerst aan vaccinatiestrategieën worden gedacht. Daar waar resistentie is vastgesteld, moet voorkomen worden dat de dieren worden verplaatst naar andere bedrijven, om te voorkomen dat de resistentie zich verspreidt.

Verbod op bepaalde antibiotica bij pluimvee

Voor bepaalde categorieën antibiotica (derde en vierde generatie cefalosporines) wordt een verbod in de pluimveehouderij nagestreefd. In de melkveehouderij moet gewerkt worden aan alternatieven voor de systematische behandeling bij droogzetten.

Stemming volgende maand

De commissie voor milieu en voedselveiligheid van het Europees Parlement zal volgens planning volgende maand over de plannen van de Europese Commissie stemmen.

Laatste reacties

 • ae-ea

  ik pleit voor een verplicht terugname van antibiotica door dierenartsen geleverd dat over de datum is en dit in mindering brengen, of de wel een lagere dier dag dosering.

 • wenjroubos

  gebeurt hier en daar al

 • wenjroubos

  wel apart trouwens dat Nederland weer voorbeeld is terwijl niet zo lang terug er nog gezegd werd dat we de doelstelling nog niet gehaald hadden en er een paar tandjes bij moisten

  denk dus dat we het al aardig doen mag ook wel eens in de krant

 • hooghoes

  Er zitten nog wel grote verschillen in ddd per bedrijf .

Of registreer je om te kunnen reageren.